ကြန္ပ်ဴတာ| မိုဘိုင္းဖုန္း အခမဲ႔သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားေမာေတာင္ၿမိဳ႕

 

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၀၇း ၃၅အခ်ိန္တြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ ေမာေတာင္ၿမိဳ႕ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီရုံး၌ ေမာေတာင္ၿမိဳ႕ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ႀကီးမွဴးဖြင့္လွစ္ေသာ ကြန္ပ်ဴတာ၊ မိုဘိုင္းဖုန္းအခမဲ႔သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းျပဳခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

၎သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီး
(ျငိမ္း)ဦးသိန္းလြင္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္ဆန္းလြင္၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းႏိုင္ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုပါ (၂) ဦး ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္ မ်ား သင္တန္သား/သူမ်ား (၃၆) ဦး စုစုေပါင္း (၆၅) တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကပါ သည္။

အဆိုပါ အခမ္းနားတြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီး(ျငိမ္း) ဦးသိန္းလြင္မွ အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းႏိုင္မွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားျခင္း၊ေမာေတာင္ၿမိဳ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေသာင္းႏိုင္မွ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အား ရွင္းလင္း ေျပာၾကားျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ မိုဘိုင္းနည္းျပ ဆရာဦးေအာင္မ်ိဳးမွ သင္တန္း သင္ၾကားပို႕ခ်ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အား ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီးသင္တန္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ၀၈း၁၅ အခိ်န္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာျပီးေျမာက္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

သင္တန္းသား/သူ (၃၆)ဦးအား ၂၈.၄၂၀၁၇ရက္ေန႔ မွ ၁၈.၅.၂၀၁၇ ရက္ေန႔အထိ ေန႔စဥ္ ညေန ၁၈း၀၀နာရီမွ ၂၀း၀၀နာရီအထိ သင္ၾကား ပို႕ခ်သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း
သိရပါသည္။
Phyu Myo