ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ဘုရင့္ေနာင္၊ ေရႊျပည္သာ၊ မဟာဗႏၶဳလ၊ တြံေတးတံတား အပါအ၀င္ တံတားကိုးစင္းအား အခမဲ့ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳမည္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ဘုရင့္ေနာင္၊ ေရႊျပည္သာ၊ မဟာဗႏၶဳလ၊ တြံေတး တံတားအပါအ၀င္ တံတားကိုးစင္းအား ဧၿပီ  ၁ ရက္မွစတင္၍ အခမဲ့ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ မတ္ ၂၃ ရက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ တစ္ဆက္တည္း ရွိေနေသာ တံတားမ်ားကို အမ်ားျပည္သူ လြယ္ကူအဆင္ေျပစြာ သြားလာႏိုင္ရန္၊ အခ်ိန္ကုန္ သက္သာ ရန္ႏွင့္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ခမ်ား က်ဆင္းေစရန္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစတင္၍ တံတားျဖတ္သန္းခမ်ား ေကာက္ခံျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား အားလံုးကို အခမဲ့ျဖတ္သန္းခြင့္ ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စတင္၍ အခမဲ့ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳမည့္ တံတားမ်ားမွာ ရန္ကုန္-သန္လ်င္ တံတားအမွတ္ ၁၊ ရန္ကုန္-သန္လ်င္တံတားအမွတ္ ၂ (ကုလား၀ဲတံတား)၊ ဘုရင့္ေနာင္ တံတား အမွတ္ ၁ ႏွင့္ အမွတ္ ၂၊ ေအာင္ေဇယ်ႀကိဳးတံတား၊ ေရႊျပည္သာတံတား၊ ပန္းလႈိင္ တံတား၊ တြံေတးတံတားႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလတံတား တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထိုသို႔ အခမဲ့ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တံတားႀကီးမ်ား ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ျမဲေစရန္ႏွင့္ အႏၲရာယ္ ကင္းရန္အတြက္ တံတားမ်ားေပၚတြင္ သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳယာဥ္ႏွင့္ အေလးခ်ိန္အတိုင္းသာ ျဖတ္သန္း သြားလာ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္၍ ျပည္သူမ်ားမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

တံတားကိုးစင္းအား အခမဲ့ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရန္ကုန္-သန္လ်င္ တံတားအမွတ္ ၁ မွာ အစြန္းထြက္ ယက္မေပၚတြင္ ကားလမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ထားသျဖင့္ ၎တံတားေပၚတြင္ ကုန္တင္ယာဥ္ မ်ား ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ဘဲ ခရီးသည္တင္ယာဥ္၊ မွန္လံုယာဥ္မ်ားႏွင့္ ယာဥ္ငယ္မ်ားသာ ျဖတ္သန္း ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္-သန္လ်င္တံတား အမွတ္ ၂ ေပၚမွသာ အခမဲ့ ျဖတ္သန္းခြင့္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

# Eleven