ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း လိႈင္သာယာ(၁ဝ)ရပ္ကြက္တြင္ မိတ္ဆက္

 

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ (လိႈင္သာယာျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း) ဦးတင္ယုသည္ ယခုလ ၁၃ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ လိႈင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ (၁ဝ)ရပ္ကြက္ နယ္ေျမတြင္ တစ္အိမ္တက္ဆင္းရပ္ကြက္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု၍ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးသည္။

မဲဆြယ္စည္း႐ံုးရာတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအလံငယ္မ်ား၊ ျခေသၤ့ တံဆိပ္ပါ ွSticker မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း၏ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းစာေစာင္မ်ားကိုေဝငွၾကသည္။ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းႏွင့္အတူ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေခတၱဥကၠ႒ ဦးေဇယ်ေအာင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ အင္အား ၅ဝ ခန္႔လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
ဖိုးအာကာ