ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး မိုင္းျဖတ္၊ မိုင္းေယာင္း ပါတီဝင္မ်ားျဖင့္ ေတြ႔ဆံု

ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း) သို႔ေရာက္ရွိေနေသာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္ ပါတီအႀကီးအကဲမ်ား သည္ မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႔သို႔ ယမန္ေန႔ ေန႔လည္(၁၄:၄၅) အခ်ိန္တြင္ေရာက္ရွိရာ မိုင္းျဖတ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးရံုးတြင္ ခရိုင္ပါတီဥကၠဌ ဦးစိုင္းညြန္႔ဝင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးစိုင္းရီတစ္၊ မိုင္းေယာင္းၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠဌ ဦးစိုင္းေအာင္ခမ္း ႏွင့္ အတူ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားမွ ခရီးဦးႀကိဳဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

 

ဆက္လက္ၿပီး မိုင္းျဖတ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးရံုးအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႔မိ၊ၿမိဳ႔ဖမ်ားႏွင့္ အတူ မိုင္းျဖတ္ခရိုင္၊ မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မိုင္းေယာင္းၿမိဳ႔နယ္ ပါတီဥကၠဌမ်ား ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာအုပ္စု ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စုစုေပါင္းအင္အား(၂၀၀)ေက်ာ္ျဖင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

# Myo Thant