ပါတီ၀င္ႏွစ္စဥ္ေၾကးေပးအပ္

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး(အေရွ႕ပိုင္း) ေတာင္ငူခ႐ိုင္ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ပါတီ၀င္ႏွစ္စဥ္ေၾကးေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝနာရီခြဲတြင္ ဝက္လာေတာေက်း ရြာအုပ္စု ဒါးကုလားေက်းရြာႏွင့္ ညေန ၄ နာရီတြင္ ေက်ာက္ ပံုေတာင္ ေက်းရြာအုပ္စု စပ္လဲွေက်းရြာမ်ား တို႔တြင္ ေက်းရြာပါတီဥကၠ႒တို႔မွ ႏွစ္စဥ္ ပါတီဝင္ေၾကးမ်ားအသီးသီး ေပးအပ္ခဲ့ရာ ေက်ာက္ႀကီးျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ဦးလွဘုန္း ႏွင့္နယ္ေျမတာဝန္ခံတို႔မွ အဆိုပါ ေက်းရြာမ်ားမွႏွစ္စဥ္ပါတီေၾကးေပး အပ္ျခင္းကိုလက္ခံရယူခဲ့ၾကသည္။

ပါတီဝင္ႏွစ္စဥ္ေၾကးေပးအပ္ခဲ့ေသာ ေက်းရြာပါတီဥကၠ႒မ်ား၊အခမ္းအနား သို႔တက္ေရာက္လာသည့္ ပါတီဝင္မ်ား အား ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ဦးလွဘုန္း က ႏွစ္စဥ္ပါတီဝင္ေၾကးအား မိမိ ပါတီအေပၚယံုၾကည္စြာ ထည့္ဝင္ သည့္ ေက်းရြာပါတီဝင္မ်ားအား ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းေျပာၾကား ၍ အခမ္းအနားအား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ခိုင္ႀကီး(ေက်ာက္ႀကီး)