ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းစည္းေ၀း

 

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) ျပည္နယ္ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီရံုး အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ေဖေဖၚ၀ါရီ(၂၅)ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀)နာရီအခ်ိန္က ေတာင္ၾကီးခရိုင္ ျပည္ခိုုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ ခရိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႔နယ္မ်ားမွ ပါတီဥကၠဌႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းကို က်င္းပရာ ရွမ္းျပည္နယ္ပါတိဥကၠဌ ဦးစိုင္းသန္း၀င္း တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒မွ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ပါတီ၀င္အင္အား စီစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို အျမန္ဆုံး ပီပီျပင္ျပင္ တိတိက်က်ျဖစ္ေအာင္ အေကာင္ အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္၊ ပါတီ၀င္အားလုံး လစဥ္ေၾကးေပး သြင္းႏိုင္ေရး ႏွင့္ ပါတီ၀င္အင္အား ရရွိႏိုင္ေရးလည္း စည္းရံုးေဆာင္ရြက္ေပးၾက ရန္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈတိုင္းကိုလည္း လစဥ္အစီရင္ခံ ေပးပို႔ တင္ျပေပးၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ပါတီ၀င္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္မား လာႏိုင္ေရးအတြက္လည္း စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ႏိုင္ေရး သင္တန္းမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားမွ ဖြင့္လွစ္သြားေစလိုေၾကာင္း၊ နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ (၂၀၁၇) ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ပါ၀င္သည့္ ေညာင္ေရႊ၊ ေက်းသီး၊ မိုင္းရူး၊ က်ဳိင္းတုံၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေတာင္ႀကီးခရိုင္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေန သည့္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အားလံုး၀ိုင္း၀န္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ ေပးၾကရန္” ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ေတာင္ႀကီးခရိုင္ပါတီဥကၠဌႏွင့္ ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀း ဆက္လက္က်င္းပခဲ့ၾကၿပီး ယင္းအစည္းအေ၀းသို႔ ျပည္နယ္ ပါတီ ဥကၠဌႀကီးႏွင့္အတူ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္ ဦးစိန္ေလးေမာင္၊ ေတာင္ႀကီး ခရိုင္ ပါတီဥကၠဌ ဦးေစာထြန္းခိုင္ႏွင့္ ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီ ၀င္မ်ား၊ ေတာင္ႀကီးခရိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႔နယ္ (၁၀) ၿမိဳ႔နယ္မွ ပါတီဥကၠဌႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား စုစုေပါင္း အင္အား (၃၀)ဥိး တက္ေရာက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

သန္းထူး(ေတာင္ႀကီး)