တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ပါတီ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ ရပ္/ေက်း ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ ပါတီ၏လုပ္ငန္းမ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္

 

တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ မ်ားသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၉) ရက္ နံနက္(၁၀း၃၀)အခ်ိန္မွစတင္ကာ ေတာ္လတီေဒသ၊ အိုင္ကေလာင္ေဒသႏွင့္ အေဖ်ာက္ေဒသ႐ွိ ရပ္/ေက်း ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုကာ ပါတီ၏လုပ္ငန္းမ်ားအား ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ေ႐ွ႕ဦးစြာ ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္မွ လမ္းၫႊန္မွာၾကားေဆြးေႏြးရာတြင္ မိမိတို႔ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီသည္ အမ်ိဳးသားေရးကို ဦးထိပ္ပန္ဆင္ၿပီး တို႔တာဝန္အေရးသံုးပါးကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္လ်ွက္႐ွိေသာ ပါတီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာ အျမဲႏိုင္တဲ့ပါတီမ႐ွိသလို အျမဲရံႈးေနတဲ့ပါတီလည္းမ႐ွိတာေတြ႔ရလို႔ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္မ်ား ခိုင္မာေနဖို႔ လိုအပ္ပါ ေၾကာင္း၊ ကိုယ့္ရဲ႕ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဦးေဆာင္ႏိုင္မဲ့အခြင့္အေရး ရ႐ွိဖို႔လိုအပ္တာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးကို အဓိက ဦးတည္ခ်က္ထားကာ ယခုကတည္းက အစီအမံေကာင္းမ်ားခ်မွတ္ၿပီး တက္ညီလက္ညီ ေဆာင္ရြက္ၾကေစရန္ႏွင့္ ပါတီဝင္အင္အားမ်ား က်စ္လစ္ခိုင္မာေနေစေရး၊ အခါအားေလ်ာ္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ပါတီ၏အစည္းအေဝးမ်ားကိုလည္း မပ်က္မကြက္တက္ေရာက္ၾကေစရန္တို႔ကို လမ္းၫႊန္ မွာၾကားခဲ့ပါသည္။

ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ စည္းရံုးေရးရာတာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္မင္းမွလည္း ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ ထား႐ွိၿပီးေသာ ပါတီဝင္အင္အားမ်ားႏွင့္ လာမည့္(၃)လပိုင္းတြင္ တိုင္း၊ ခ႐ိုင္ ပါတီအႀကီးအကဲ မ်ားကို ဖိတ္ၾကားကာ ၿမိဳ႕နယ္၏ပါတီဝင္ေၾကးေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ထားပါေၾကာင္း၊ အျခားေရးရာအလိုက္တာဝန္ခံမ်ားမွလည္း ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ၏ ေ႐ွ႕ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို အစည္းအေဝးတက္ေရာက္လာသူ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

# Tin Maung Zaw