ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ /ရပ္ေက်း မ်က္ႏွာစံုညီ ပံုမွန္အစည္​းအ​ေ၀းျပဳလုပ္

 

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၊ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္
ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ /ရပ္ေက်း ပံုမွန္မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝး ကို ေဖေဖၚဝါရီလ ၇ ရက္၊ ေန႔လည္ (၁းဝဝ )နာရီအခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အစည္​းအ​ေ၀းတြင္ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ- ဦးမိုးျမင့္ႏွင့္
ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာ/ရပ္ကြက္
မ်ားကပါတီစည္းရံုးေရးမႉးမ်ားႏွင့္ အမာခံပါတီဝင္​မ်ား
တက္ေရာက္ၾကကာ ပထမဦးစြာၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌမွ
အမွာစကားေျပာၾကားေပးခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍အစည္​းအ​ေ၀းတက္ေရာက္လာသည့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းမ်ားကပါတီစည္းမႉးတို႔က ၿမိတ္ၿမိဳ႕ နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ျပည္သူ့႕အက်ိုးျပဳလႈပ္႐ွားေဆာင္ ရြက္ထားရွိမႈအေျခအေန ႏွင့္ ပါတီေ႐ွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ ေရးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို အျပန္ အလွန္ရင္းႏွီး ပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအေနျဖင့္ေ႐ွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ေဆာင္ရြက္စရာ ကိစၥရပ္ အေသးစိတ္တို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ မွအစီအမံမ်ားခ်မွတ္ လမ္းၫြန္မွာၾကားခဲ့ၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ား အားျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

Kyaw Linn