က်ိဳက္ထိုျမဳိ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ ေရစင္ၿပီးေျမာက္ ေရေပးေဝႏုိင္ေရးအတြက္ အလွဴေငြမ်ား လွဴဒါန္း

 

က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ မေလာ့ေခ်ာင္းေက်းရြာမွ ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ား ေရေပးေဝႏူိင္ေရးအတြက္ ေရစင္တခုအား ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ကတည္းက၊က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ မတည္ တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ရာ ေရေပးေဝႏိုင္ေရးအတြက္ က်န္ရွိေနေသာ ေရပိုက္မ်ားတပ္ဆင္ရန္ ယေန႔ ဇန္နဝါရီလ (၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၀၉း၀၀)ခ်ိန္တြင္ မြန္ျပည္နယ္ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္(အမ်ဳိးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ) ေဒၚခင္ျမင့္၊ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠဌ ဦးေဌးလြင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ အလွဴေငြ (၃၃၅၀၀၀)က်ပ္အား ေရစင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕အားေပးအပ္ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။