လက္ေတြ႕အသံုးခ်Windows Basic and Office Application Course သင္တန္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဖြင္႕

 

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီ႐ံုးကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း ခန္းမတြင္ လက္ေတြ႕အသံုးခ် Windows Basic and Office Application Courseသင္တန္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီ (၂) ရက္ နံနက္ ၁ဝ နာရီက က်င္းပသည္။

ယင္းသင္တန္းဖြင့္လွစ္ပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳး ေရးပါတီမွ ဗဟိုေကာ္မတီ ဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးသာဝင္း၊ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးတင္ ေအာင္ႏွင့္ ေဒၚသင္းသင္းမိုး၊ PHYO Computer Training Centre မွ တာဝန္ခံ ဦးျပည့္ၿဖိဳးေအာင္ ႏွင့္ သင္တန္း နည္းျပမ်ား၊ သင္တန္း တက္ေရာက္မည့္ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ား စုစုေပါင္း ၄၂ ဦး တက္ေရာက္ၾကသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသာဝင္းက ယခုဖြင့္လွစ္ေသာ သင္တန္းမ်ားမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ PHYO Computer Training Centre တို႔ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေသာ သင္တန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ PHYO Computer Training Centre ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ပထမဆံုး အႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္ေသာသင္တန္းျဖစ္ သည့္ အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ခ႐ိုင္ ပါတီ႐ံုးမ်ားမွ ႐ံုးဦးစီးဝန္ထမ္းမ်ားကို ဦးစားေပး တက္ေရာက္ေစခဲ့ေၾကာင္း၊ Windows Basic and Office Application Course သင္တန္းကိုသင္းတန္းတစ္ခ်ိန္လွ်င္ ၁ဝဦးႏႈန္းႏွင့္ သင္တန္းသံုးခ်ိန္ဦး ေရ ၃ဝ ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္တက္ေရာက္ ေစခဲ့ေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ား သက္သာေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ကြၽမ္း က်င္ပိုင္ႏိုင္စြာတတ္ေျမာက္ႏိုင္ေရး အတြက္ ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။

PHYO Computer Training Centre မွ တာဝန္ခံ ဦးျပည့္ၿဖိဳး ေအာင္က သင္တန္းစည္းကမ္း မ်ားကိုေျပာၾကားကာ သင္တန္းနည္းျပ ဆရာမမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာသင္ခန္းစာ မ်ားကို စတင္ ပို႔ခ်ေပးသည္။

သင္တန္းမ်ားတက္ ေရာက္လိုပါက ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚသင္းသင္းစိုးဖုန္း-ဝ၉-၅ဝ၈- ၁၅၂၆၊ ဝ၁-၅၄၆၈၅၂၊ ဝ၁၄-၅၄၉၈၉၉သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းကာ သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္ၾကာင္း သိရသည္။

စိုးမင္းသန္း