၂၀၁၆ အတြက္ Google မွာ ရုိက္ႏွိပ္ရွာေဖြမႈအမ်ားဆုံး ေဝါဟာရ (၁၀) ခု

Google ကေန search request ထရီလီယံနဲ႔ခ်ီ ႏွစ္စဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရိွပါတယ္။ ကယ္လ္လီဖုိးနီးယား အေျခစိုက္ Google ကုမၸဏီဟာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း သူ႔ရဲ႕ search engine ကို အၾကီးစုိးႏုိင္ဆုံး ေဝါဟာရေတြကို ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။

အံ့့အားသင့္စရာမရိွတာက စကားလုံးမ်ားစြာဟာ အေမရိကႏုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္၊ သတင္းအေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး အေရးပါထင္ရွားခဲ့တဲ့ အျခားထူးျခားျဖစ္ရပ္ေတြ ထင္ဟပ္ေစပါတယ္။ ေရပန္းအစားဆုံး စကား လုံးက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းက လက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္သူ ၃ ဦး ရရိွခဲ့တဲ့ $1.56 billion ေလာင္းေၾကးကို ရည္ညႊန္းတဲ့ “Powerball” ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ “Prince” ၊ “Hurricane Matthew” ၊ “Pokemon Go” နဲ႔ “Slither.io” တုိ႔က ထိပ္ဆုံး ၅ ခုထဲမွာ ပါဝင္သလုိ “Trump” ၊ “Hillary Clinton” တို႔ စာရင္းရဲ႕ေနာက္ဆုံးပိုင္းမွာ ေနရာယူထား ပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ေရပန္းစားခဲ့တဲ့ နံပါတ္တစ္ search term စကားလုံးက NBA ကစားသမားေဟာင္းနဲ႔ reality TV စတား “Lamar Odom” ပဲျဖစ္ပါတယ္။ “Jurassic World” နဲ႔ “American Sniper” တုိ႔က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ Google ရဲ႕ အဆင့္သတ္မွတ္မႈ ထိပ္ဆုံးေနရာမွာ ေရာက္ရိွၾကပါတယ္။

ေရပန္းစားတဲ့ ေဝါဟာရဆုိတာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ဒီစကားလုုံးေတြ ရုိက္ႏိွပ္ရွာေဖြမႈအမ်ားဆုံး ဆုိတဲ့ အဓိပၸါယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ Google ရဲ႕ ထိပ္တန္း (၁၀) ခုစာရင္းဝင္ ရုိက္ႏွိပ္ေမးျမန္းမႈ အမ်ားဆုံး စကားလုံးေတြကေတာ့ – (၁) Powerball (၂) Prince (၃) Hurricane Matthew (၄) Pokémon Go (၅) Slither.io (၆) Olympics (၇) David Bowie (၈) Trump (၉) Election (၁၀) Hillary Clinton တို႔ ပဲျဖစ္ပါတယ္။

Trend Myanmar