ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္း အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ကြၽဲကူးေတာင္ႏွင့္ တလိုင္း ေတာင္ေက်းရြာ လူထုေတြ႔ဆုံပဲြ အခမ္းအနားတက္ေရာက္

 

ရခိုင္ျပည္နယ္ အမ္းၿမိဳ႔နယ္တြင္ ေရာက္႐ွိေနေသာ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ဒီဇင္ဘာ (၁၅) ရက္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ကြၽဲကူးေတာင္ေက်းရြာ လူထု ေတြ႔ဆုံပဲြကိုလည္းေကာင္း၊ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီတြင္ တလိုင္း ေတာင္ေက်းရြာ လူထုေတြ႕ဆုံပဲြမ်ား သို႔လည္းေကာင္း တက္ေရာက္ၿပီး ေက်းရြာလူထုႏွင့္ေတြ႔ဆုံ၍ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း၊ပါတီစည္း႐ုံးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

ေတြ႔ဆုံပဲြအခမ္းအနားသို႔ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးေအာင္တင္ျမင့္ (ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ)၊ ေဒါက္တာစန္းေရႊ(ျပည္နယ္ ပါတီဥကၠ႒)၊ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာဦးကိုကိုလြင္ (ပါတီ လုပ္ငန္းစိစစ္ေရး)၊ ဦးမင္းမင္းေဇယ်ာျမင့္ (ပါတီလုပ္ငန္းစိစစ္ေရး)၊ ဦးတင္လႈိင္ျမင့္ (ပါတီစည္းကမ္း ထိန္းသိမ္း ေရး)၊ ဦးေအာင္ေက်ာ္ၫြန္႔(စီးပြားေရးရာ)၊ ဦးကိုကိုႏုိင္ (သုေတသနႏွင့္ပညာေရးရာဌာန ႀကီး)တို႔ႏွင့္အတူ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေသာင္းေဌး၊ ျပည္နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေက်ာက္ျဖဴ ခ႐ုိင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းႏုႏွင့္ ခ႐ုိင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ ဥကၠ႒ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ႏုိင္ ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ေရွးဦးစြာ ျပည္နယ္ပါတီ ဥကၠ႒က ရခိုင္ျပည္နယ္ပါတီအေျခအေနႏွင့္ စည္း႐ုံးေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ခ်ျပ ေဆြးေႏြးၿပီး ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းက ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ၏ ျပည္သူအတြက္ ေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ဦးေသာင္းၿငိမ္းက အမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အေနျဖင့္ ၄င္း ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအးေဇယ်ာ


Leave a Reply