ၾကမ္းခင္းေစ်း ယူ႐ို (၈)သန္း (၈)သိန္းေက်ာ္ ေက်ာက္စိမ္းတြဲပါဝင္ျပသမည့္ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲဖြင့္လွစ္

ေနျပည္ေတာ္ရိွ မဏိရတနာေက်ာက္မ်က္ခန္းမ၌ ႏို၀င္ဘာ(၂၀)ရက္မွ စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲတြင္ အျမင့္ဆံုးၾကမ္းခင္းေစ်း ယူ႐ို (၈)သန္း (၈)သိန္းေက်ာ္ ေက်ာက္စိမ္း တြဲအပါအဝင္ ေက်ာက္မ်က္အတြဲေပါင္း (၄၃၉) တြဲႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲေပါင္း (၅၉၈၈) တြဲကို ေရာင္းခ် သြားမည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲကို ႏိုဝင္ဘာ(၂၀)ရက္မွ (၂၉)ရက္ အထိ ျပသသြားမွာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အက်ိဳးတူကုမၸဏီ (၁၇)ခုမွ တင္ျပသည့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ (၈၉) တြဲ၊ ပုဂၢလိကကုမၸဏီ (၃၆) ခုမွ တင္ျပသည့္ ေက်ာက္မ်က္အတြဲေပါင္း (၃၁၅)တြဲ၊ ရတနာဆိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီ(၅)ခုမွ ေက်ာက္မ်က္ လက္ဝတ္ရတနာ အတြဲေပါင္း (၃၅)တြဲတို႔ကို ႏိုဝင္ဘာ (၂၀) ရက္မွ (၂၁) ရက္အထိ ခင္းက်င္းျပသသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုဝင္ဘာ(၂၂) ရက္တြင္ ေက်ာက္မ်က္အတြဲ ေပါင္း(၃၀၇)တြဲကို အိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ က်န္ ေက်ာက္မ်က္အတြဲ (၁၃၂)တြဲကို ေစ်းၿပိဳင္စနစ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ စုစုစုေပါင္း ေက်ာက္မ်က္အတြဲေပါင္း (၄၃၉) တြဲတို႔ကို ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေက်ာက္မ်က္ရတနာတူးေဖၚလိုက္သည့္အတြက္ ယိုယြင္းပ်က္စီးသြားသည့္ ရတနာေျမ၏ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္အတြက္ လံုးခင္းႏွင့္ ဖားကန္႔ေဒသမ်ားတြင္  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ (Environmenal Management Plan) ေရးဆြဲေနေၾကာင္း လုပ္ကြက္ခ်ထားေရးဌာန ဌာနမွဴး ဦးသက္ခိုင္က ေျပာသည္။

ေက်ာက္ကုန္သည္မ်ားအတြက္ ယခင္ႏွစ္မ်ားက သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ထားရိွမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး(၂) ဦးထြန္းလွေအာင္က ဆိုသည္။

ျပည္တြင္းရတနာကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေပါင္း (၂၁) ႏိုင္ငံက ျပည္ပရတနာကုန္သည္ (၄၈၃၆) ဦးကိုလည္း ဖိတ္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ျပပြဲက်င္းပျခင္းႏွင့္ ကုန္သည္မ်ားဖိတ္ၾကားရာတြင္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား၌ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲက်င္းပသည့္ ရက္မ်ားကို ေ႐ွာင္၍လုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထြန္လွေအာင္ ကေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ်ားကို (၁၉၆၄) ခုႏွစ္ကတည္းက က်င္းပခဲ့ရာ အခုက်င္းပတဲ့ ေက်ာက္မ်က္ ျပပြဲမွာ (၉၀)ပြဲ ေျမာက္ျဖစ္သည္ဟူ သိရသည္။

Central News Bureau


Leave a Reply