ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ေက်ာက္ျဖဴခရိုင္/ၿမိဳ႔နယ္၊ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႔နယ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ပါတီဌာနခ်ဳပ္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ေကာ္မတီဝင္ ဦးေထြးလွသည္ ႏို၀င္ဘာ (၁၈) ရက္ ေန႔လည္ (၂) နာရီအခ်ိန္က ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ပါတီရံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ခရိုင္ပါတီဥကၠဌႏွင့္ ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႔နယ္ ပါတီဥကၠဌႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရံေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ ဥကၠဌႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးတို႔အား ေတြ႔ဆံုခဲ့ျပီး ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးေထြးလွမွ တိုင္းရင္းသားေရးရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ပါတီတြင္းစည္းလံုးေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပါတီ၏စည္းရံုးေရး အေျခအေနမ်ားကို အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

kyauk-phyu4

ဆက္လက္၍ ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ျမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကရာ ဗဟိုေကာ္ မတီဝင္ ဦးေထြးလွမွ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ျပီး ေတြ႔ဆံုပြဲကို ညေန (၁၇း၀၀)အခ်ိန္တြင္ ျပီးဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

သန္းေမာင္


Leave a Reply