ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေက်းရြာပါတီ၀င္၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုၿပီး က်န္းမာေရးေဝဒနာ႐ွင္ ပါတီဝင္အတြက္ ေဆးကုသမႈ စရိတ္ သြားေရာက္ေထာက္ပံ့ကူညီ

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႔နယ္ဥကၠဌ ဦးမိုးျမင့္ သည္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ နယ္ေျမတာဝန္ခံ ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ားလိုက္ပါလ်က္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ၿမိဳ႔နယ္အတြင္း႐ွိ ေက်းရြာျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာေဒသခံသြားေရာက္ကြင္းဆင္းေတြ႔ဆံုကာ ပါတီဝင္ မိသားစုအတြက္ ေဆးကုသမႈစရိတ္ ကူညီေထာက္ပံ့ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

myeik

ထိုသို႔ကြင္းဆင္းသြားေရာက္ေတြ႔ဆံုရာတြင္ တညက္ေက်းရြာ၊ နန္းေတာ္ရာေက်းရြားမ်ား႐ွိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္မ်ား၊ ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႔ဆံုကာ ေက်းရြာေဒသမ်ားတြင္း ပါတီ၀င္မ်ား ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေနေဒသခံမ်ား၏ လူေနမႈဘဝဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအေျခေနႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းဖလွယ္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ နန္းေတာ္ရာေက်းရြာ၌ က်န္​းမာ​ေရးမေကာင္းေသာ မိမိတို႔ပါတီဝင္မိသားစုထံသို႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံု၍ အားေပးစကားမ်ားေျပာၾကားေပးခဲ့ကာ က်န္​းမာ​ေရးအတြက္ ေဆးကုသမႈစရိတ္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို ေပးအပ္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

Kyawlinn


Leave a Reply