ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈအေပၚ ေခတ္သစ္ျပည္သူ့ပါတီ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၉)ရက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း နယ္ျခားေစာင့္ ရဲကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ ရဲကင္းစခန္း(၃)ခုတို႔အား ႐ုတ္တရက္ အၾကမ္းဖက္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈအေပၚ ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔ပါတီမွ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္(၂/၂ဝ၁၆)ကို ေအာက္တိုဘာလ (၁၁) ရက္ ရက္စဲြျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ –

(၁)   ယေန႔ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံထူေထာင္လာခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ ႏိုင္ငံေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။

(၂)   ယခုကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံထူေထာင္ေနခ်ိန္တြင္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၉)ရက္က ရခိုင္ ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ ရဲကင္းစခန္း (၃)ခုတို႔အား ႐ုတ္တရက္အၾကမ္းဖက္ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုသို႔ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ မႈေၾကာင့္ လံုျခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ကိုးဦး က်႐ႈံးၿပီး ေလးဦးဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ တစ္ဦးေပ်ာက္ဆံုးခဲ့သည္။ လက္နက္မ်ဳိးစံု ၅၁ လက္ ဆံုး႐ႈံးခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။

(၃)   ထိုသို႔ အၾကမ္းဖက္ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏နယ္စပ္စည္းကို ခ်ဳိးေဖာက္လာေသာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္သကဲ့သို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္လံုျခံဳေရးကိုသာမက ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္လံုျခံဳေရးကိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(၄)   ယေန႔ ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ ႏိုင္ငံေခတ္မီ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဦးထိပ္ထားလ်က္ ႏိုင္ငံလံုျခံဳေရး (အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရး) ကို သတိတရား၊ အသိတရားလက္ကိုင္ထားၿပီး တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညြတ္ေရးစြမ္းအားျဖင့္ ကာကြယ္သြားၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္ ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။


Leave a Reply