ပါတီဗဟိုနာယက ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ဦးေဌးဦး ေရႊျပည္သာၿမိဳ႔နယ္ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုနာယက ပါတီဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဌးဦး မွ ေအာက္တိုဘာ (၉) ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႔နယ္ ပါတီ႐ံုးခန္းမတြင္ ၿမိဳ႔နယ္ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ မ်ား၊ ရပ္/ေက်း ၂၇ အုပ္စုမွ စည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ားအား ေတြ႔ဆံုရာ၌ ပါတီဝင္မ်ားအား မြဲခ်င္သေလာက္မြဲပါေစ ေစတနာမမြဲပါေစနဲ႔၊ လြဲခ်င္သေလာက္ လြဲပါေစနားလည္မႈ မလြဲပါေစနဲ႔၊ ကြဲခ်င္သေလာက္ကြဲပါေစ အခ်င္းခ်င္းမကြဲပါေစ နဲ႔ ဟုမွာၾကားခဲ့သည္။

14600952_439171922924607_2338264426504458897_n

ဆက္လက္၍ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုနာယက ပါတီဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဌးဦးက မိမိတို႔အေနျဖင့္ ပါတီ ညီလာခံကို ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပခဲ့ၿပီး ပါတီေအာက္ေျခအဆင့္မွ ဗဟိုအဆင့္ထိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ တာဝန္ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ လူေကာင္း မ်ား ျပန္လည္ပါဝင္လာသကဲ့သို႔ တာဝန္ေပးအပ္ခံရသည့္ လူသစ္မ်ားလည္း ပါဝင္လာေၾကာင္း၊ လူသစ္လူေဟာင္းမ်ား အားလံုး ပါတီ ကိုသံေယာဇဥ္ရိွေသာ၊ ယံုၾကည္ၾကေသာပါတီဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကပါေၾကာင္း၊ အားလံုးက ပါတီဆက္လက္ ရွင္သန္ခိုင္မာေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ပါတီသည္ အသင္းဘဝကပင္ ႏိုင္ငံ၏အေရးအရာကိစၥမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ကို ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲၿပီး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ ရွင္သန္ခိုင္မာေရးအတြက္လည္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ပါတီအား ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ စုစည္းဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ပါတီဝင္မ်ားသည္ ပါတီက ခ်မွတ္ထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္၊ မူဝါဒ၊ လမ္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိး၊ နယ္ေျမအက်ဳိးအတြက္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ၿပီး ကိုယ္တုိင္ဆႏၵျပဳ ဝင္ေရာက္လာၾက သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီဝင္မ်ားသည္ မိမိတို႔ယံုၾကည္ခ်က္၌ ခုိင္မာလာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ မိမိတို႔ယံုၾကည္သလိုအျခားသူမ်ားလည္း ယံုၾကည္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ သြားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္လာေအာင္လည္း လုပ္ေဆာင္သြားရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စုေပါင္းတုိင္ပင္ေဆြးေႏြး၊ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားရန္လိုေၾကာင္း၊ ပါတီတြင္းစည္းလံုးညီညြတ္မႈ တိုးတက္ရရိွေစရန္ ပါတီဝင္တုိင္းက ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုေၾကာင္း၊ ပါတီ၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ စိတ္ဝမ္းမကြဲဘဲ စုစည္း ညီညြတ္ေသာအားျဖင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ မွာၾကားၿပီး တက္ေရာက္ လာသူမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ဗဟိုနာယက ဦးေဌးဦးမွ ျပန္လည္ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ ရြက္ေပးခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ေရႊျပည္သာျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးတြင္ အခမဲ့ ပညာဒါနစာသင္ဝိုင္းမွ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ပညာႀကိဳးစားၾကရန္ အားေပးမွာၾကားၿပီး ဆရာမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းေရးမွဴး ဦးသာဝင္း၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ေမာင္ဝင္း၊ ေျမာက္ပိုင္း ခ႐ိုင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ယုႏွင့္ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ ဦးကိုလတ္ႏွင့္ ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်း ၂၇အုပ္စုမွ စည္း႐ံုးေရး မွဴးမ်ား၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဝင္မ်ားတက္ေရာက္ရာ အင္အား ၂ဝဝ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ဖိုးခ်ဳိ(ယူနီယံ)


Leave a Reply