သန္လ်င္ၿမိဳ႔နယ္တြင္ စုိက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြကိစၥ၊ လယ္ယာေျမ မွတ္ပုံတင္ပုံစံ(၇) ရရွိေရးကိစၥမ်ား ရွင္းလင္းေျပာၾကား

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီရုံး ရတနာခန္းမ၌ ေအာက္တိုဘာ (၂) ရက္ နံနက္ (၁၀) နာရီခြဲအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးတင္ဝင္းမွ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ကုိယ္စား တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ စုိက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြကိစၥ၊ လယ္ယာေျမ မွတ္ပုံတင္ပုံစံ(၇) မရရွိေသးေသာသူမ်ား ပုံစံ(၇)ရ႐ွိေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပက္သက္၍ ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့ရာ တုိင္းေဒသႀကီး လယ္/ဆည္ဝန္ႀကီးမွ ျပန္လည္ေျဖၾကား ေပးခဲ႔သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားထံ လာေရာက္ ေတြ႔ဆုံ၍ ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေတြ႔ဆုံပြဲအခမ္းအနားသုိ႔ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျမင့္စိန္၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ ေျမစာရင္းဦးစီးမွဴး ဦးေက်ာ္စြာမင္း၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးေက်ာ္မင္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးရန္ႏုိင္ေရႊႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဝင္းခနီးေက်းရြာ၊ ကဒက္ျဖာေက်းရြာအုပ္စု၊ ရုံးသေျပကန္ေက်းရြာအုပ္စု၊ မဂၤလြန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ပုဂံေတာင္ေက်းရြာ အုပ္စု၊ သေျပကုန္းေက်းရြာ၊ ေခ်ာင္းေစာက္ေက်းရြားတုိ႔မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္ သမားမ်ား တက္ေရာက္ႀကၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးတင္ဝင္းမွ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏ တင္ျပ ခ်က္မ်ားကုိ ဌာနဆုိင္ရာမ်ာႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

usdp သန္လ်င္


Leave a Reply