တုိင္း/ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ဒဂုံျမဳိ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းပါတီ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲျပဳလုပ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္၊ ဒဂုံျမဳိ႔သစ္ (ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးပါတီ တုိင္း၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႔နယ္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ေတြ႔ဆုံပြဲကို စက္တင္ဘာ (၂၂) ရက္ ေန႔လည္ (၁) နာရီမွ (၃) နာရီအထိ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီရံုး၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
အခမ္းအနားသုိ႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသာဝင္း၊ တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္လိႈင္၊ အေ႐ွ႕ပုိင္းခ႐ုိင္ပါတီဥကၠဌ ဦးစိန္ျမင့္၊ ခရိုင္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စုိး၊ ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးဝဏၰမ်ဳိး၊ ဒဂုံျမဳိ႔သစ္ (ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ဝင္းႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ ပါတီေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္း အင္အား (၉၈) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအလုိက္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးစီမွ ရပ္ကြက္ အေျခအေနမ်ားအား တင္ျပၾကခဲ့ၾကၿပီး ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျမဳိ႕နယ္ ပါတီဥကၠဌ ဦးခင္ဝင္းမွ ျဖည့္စြက္႐ွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးသာဝင္း၊ တုိင္းပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္လိႈင္၊ အေ႐ွ႕ပုိင္းခရိုင္ ပါတီ ဥကၠဌ ဦးစိန္ျမင့္တုိ႔က အမွာစကားေျပာၾကားေပးခဲ့ၿပီး ေ႐ွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားအေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဇင္မင္းထြန္း


Leave a Reply