ျမန္မာလူငယ္ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ပညာသင္ဆုအေၾကာင္းေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္မည္

ျမန္မာလူငယ္ေခါင္းေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ပညာသင္ဆုအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီမွ မြန္းလြဲ ၁ နာရီအထိ ေကာင့္ေဘစီခန္းမ၊ အေမရိကန္စင္တာ (အမွတ္ ၁၄၊ ေတာ္ဝင္လမ္း၊ ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕) တြင္လည္းေကာင္း၊ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ ညေန ၄ နာရီခြဲ မွ ညေန ၅ နာရီခြဲ အထိ ဂ်က္ဖာဆင္ စင္တာ၊ အမွတ္ ၅၃၊ ၂၆ လမ္းႏွင့္ ၂၇ လမ္းၾကား၊ ၇၁ လမ္းႏွင့္ ၇၁ လမ္းေထာင့္။ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္လည္းေကာင္း က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္သံ႐ံုးမွ သိရသည္။

ျမန္မာလူငယ္ေခါင္းေဆာင္မႈဆုိင္ရာပညာသင္ဆု (MYLP) အတြက္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ပညာသင္ၾကား ပုိ႔ခ်ေပးေနသူမ်ား (ဆရာ၊ဆရာမမ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား) အား အေမရိကန္သံ႐ံုးမွ ေခၚယူ ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ျမန္မာလူငယ္ေခါင္းေဆာင္မႈဆုိင္ရာ အစီအစဥ္ (MYLP) သည္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ပညာသင္ဆု အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

ျမန္မာလူငယ္မ်ားကုိ စုစည္း၍ ေခါင္းေဆာင္ မႈဆုိင္ရာအေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔နီတိအေၾကာင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆုိင္ရာ အသိပညာအေၾကာင္းတုိ႔ကုိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ တစ္လခန္႔ၾကာေလ့လာသင္ယူရမည့္ အစီအစဥ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္လုိသူမ်ားႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီမႈရွိမရွိႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာအတြက္ ညႊန္ၾကားခ်က္ မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ https://www.facebook. com/usembassy.rangoon/ ?fref=ts  ႏွင့္ https://burma.usembassy. gov/bylp.html  တို႔တြင္ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈေလ့လာႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

# Internet Journal


Leave a Reply