ေရးျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအတြက္ ျခင္ေဆးျဖန္းျခင္း ေဆာင္ရြက္

15-mon3

မြန္ျပည္နယ္၊ ေရးၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ျပည္သူမ်ား က်န္းမာေပ်ာ္ရြင္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးကုိ အေလးထား ေဆာင္ရြက္လွ်က္႐ွိရာ စက္တင္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန႔က ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ျခင္ေဆးျဖန္းျခင္းလုပ္ငန္းအား ျမဳိ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာ ပါတီဝင္မ်ားက ေရးၿမိဳ႕နယ္ ေခ်ာင္းေတာင္ေက်း႐ြာ၊ ကေလာ့ေလး (အေ႐ွ႕/အေနာက္) ေက်း႐ြာမ်ား႐ွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ စာသင္ ေက်ာင္းမ်ား၌ ျခင္ေဆးျဖန္းျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မြန္ျပည္နယ္


Leave a Reply