ဗိႆႏိုးၿမိဳ႕ေဟာင္းတြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ ေဆာင္ရြက္

ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္ ဗိႆႏိုးၿမိဳ႕ေဟာင္းအတြင္း ယခုႏွစ္ႏွင့္ လာမည့္ႏွစ္အတြက္ စီမံကိန္း သံုးခုေရးဆြဲကာ ယူနက္စကိုသို႔ တင္ျပရန္ရွိၿပီး လက္ရွိတြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ မ်ားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသနဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

‘‘ဒီႏွစ္ကစၿပီး ဗိႆႏိုးေဒသအတြင္းမွာ စီမံခ်က္သံုးခုခ်ၿပီး လုပ္သြားဖို႔ရွိတယ္။ ဒါကို ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္မွာ ယူနက္စကို ကိုတင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုကေတာ့ ဒီမွာရွိတဲ့ ေရွးေဟာင္းအုတ္ကုန္းေတြ၊ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ေႏွာင္းပိုင္းက ဘုရားေတြ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္မႈ မရွိေစေရး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ေနပါတယ္’’ ဟု ဗိႆႏိုး ၿမိဳ႕ေဟာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသနဌာနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးႏိုင္၀င္း ကေျပာၾကားသည္။
ဗိႆႏိုးၿမိဳ႕ေဟာင္း သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္စီမံခ်က္မ်ား၊ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ခရီးသြားလာေရးဆိုင္ရာ လံုၿခံဳေရးစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ ယူနက္စကိုစာရင္း၀င္ ၿမိဳ႕ေဟာင္းဇုန္မ်ားတြင္ ေဒသခံလူထု ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈစီမံခ်က္စသည့္ စီမံခ်က္မ်ားကို ၂၀၁၇ တြင္ ယူနက္စကိုသို႔ တင္ျပမည္ျဖစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိပါက စတင္လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးက ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းက လႈပ္ခတ္သည့္ ငလ်င္ေၾကာင့္ ဗိႆႏိုးေဒသအပါအ၀င္ ယူနက္စကို စာရင္း၀င္ ေရွးေဟာင္း ေဒသမ်ားရွိ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ား ထိခိုက္မႈတစ္စံုတစ္ရာမရွိခဲ့ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ဗိႆႏိုးၿမိဳ႕ေဟာင္းအတြင္း ေရွးေဟာင္းအုတ္ကုန္းမ်ား၊ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ေႏွာင္းပိုင္း ဘုရားေစတီ မ်ားကို မုိးရြာသြန္းခ်ိန္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမရွိေစေရး အမုိးအကာမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္ မီးေဘးအႏၲရာယ္ မရွိေစ ေရး ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဦးႏိုင္၀င္းက ဆိုသည္။

# 7Day Daily


 


Leave a Reply