သီေပါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ /ရပ္ေက်း မ်က္ႏွာစံုညီ ပံုမွန္ အစည္း အေ၀း က်င္းပ

႐ွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ေက်ာက္မဲခရိုင္ သီေပါၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက ံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ျမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ရပ္/ေက်း စည္းမွဴးမ်ား ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းပြဲကို စက္တင္ဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔ နံနက္ (၉း၃၀) တြင္ သီေပါၿမိဳ႕ ပန္းတိမ္ေျမာက္ရပ္ကြက္ရိွ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီရံုး အစည္း အေ၀းခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အစည္းအေ၀းသို႔ ေက်ာက္မဲခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးအုန္းေမာင္ေလး၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးေအာင္ေအာင္ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ ႏွင့္ ေက်းရြာအသီးသီးမွ ပါတီစည္းရံုးေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ အမာခံပါတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ ၾကၿပီး ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီ၀င္ ဦးအုန္းေမာင္ေလးမွ အဖြင့္ အမွာစကား ေျပာၾကားကာ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးေအာင္ေအာင္ မွ ျပည္နယ္မွ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား ႐ွင္းလင္းျခင္း၊ ပါတီဝင္အင္အား တိုးတက္ေစေရးႏွင့္ ပုဂံလုပ္အားေပးခရီးစဥ္ အတြက္ ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္လာသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ စည္းရံုးေရးမွဴးမ်ား ႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ားက မိမိတို႔ တာဝန္ယူ ေဆာင္လ်က္႐ွိသည့္ နယ္ေျမ၊ ေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္အသီသီး၌ ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ထား႐ွိမႈအေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္ အေသးစိပ္တို႔ကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကကာ ေဆြးေႏြးတင္ျပ ခ်က္မ်ားအေပၚ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးေအာင္ေအာင္က ျပန္လည္႐ွင္းလင္း ေဆြးေႏြးေပးခဲ့ၿပီး ပါတီေ႐ွ႕လုပ္ငန္စဥ္မ်ားဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖည့္ဆည္းလမ္းၫြန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားခ်မွတ္ကာ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားအား မိမိတို႔ပါတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ အ႐ွိန္အဟုန္မပ်က္ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သြား ၾကရန္ တိုက္တြန္းမွာၾကားၿပီး အစည္းအေဝးကို ေန႔လည္ ၁၂း၀၀နာရီအခ်ိန္တြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

Wai Mar Hein


Leave a Reply