မာန္ေအာင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား ေတ႔ြဆံုေဆြးေႏြး

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ မာန္ေအာင္ၿမဳိ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီရံုး၌ ၾသဂုတ္လ (၃၁) ရက္ ေန႔လည္ပိုင္းက ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ ၀င္မ်ား၊ အရန္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ခရိုင္/ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ခရိုင္/ၿမိဳ႔နယ္ အရန္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား ေတြ႔ဆံု၍ ျပည္နယ္ပါတီ၏ ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မွ အစည္းအေဝးေခၚရျခင္းနွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ျပည္နယ္ ပါတီ၏ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကၿပီး အစည္းအေဝးကုိ မြန္းလြဲ (၂) နာရီအခ်ိန္တြင္ ရုပ္သိမ္းလုိက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


Leave a Reply