“ရာဇသဂၤဟေဖာင္ေဒး႐ွင္း” မွ သက္ႀကီးဘိုးဘြားမ်ားအတြက္ အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္း

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ နာယက၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ (ၿငိမ္း) အဂၢမဟာသေရစည္သူ၊ အဂၢမဟာသီရိသုဓမၼ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ ရာဇသဂၤဟေဖာင္ေဒး႐ွင္းမွ သက္ႀကီးဘိုးဘြားမ်ားျဖစ္ေသာ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ေညာင္ဦးၿမိဳ႔နယ္ ငါလင္းပုတ္ေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္သူအဘ ဦးေပၚဦး အသက္တစ္ရာႏွစ္ႏွင့္ ေညာင္ဦးၿမိဳ႔နယ္ သာယာေအးေက်းရြာရွိ အဘဦးႀကီးျဖဴ အသက္တစ္ရာႏွစ္တို႔ အား ေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္းစီ လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါလွဴဒါန္းေငြအား မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္ ႏွင့္ တိုင္း/ခ႐ုိင္/ၿမိဳ႔နယ္ ရပ္ေက်းပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ ၾသဂုတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔က သြားေရာက္ လွဴဒါန္း ကန္ေတာ့ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Credit – Myo Kyaw Zin


Leave a Reply