ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း) ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀း က်င္းပၿပီးစီး

ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း) ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ျခင္းအခမ္းအနားကို ဇူလိုင္လ (၃၁) ရက္ နံနက္ (၉) နာရီအခ်ိန္က က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႔ ျပည္နယ္ပါတီရံုး အေပၚထပ္ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ သဘာပတိႀကီးအျဖစ္ ဗဟို ေကာ္မတီ၀င္ ဦးစိုင္းလံုးဆိုင္မွ ေဆာင္ရြက္ၿပီး သဘာပတိအဖြဲ႔၀င္မ်ားအျဖစ္ လားဟူတိုင္းရင္းသား ဦးရွည္လွ၊ အာခါတိုင္းရင္သား ဦး၀င္းျမတ္တို႔မွ ေဆာင္ရြက္၍ သဘာပတိႀကီးမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

13754505_1208800425826438_7215433910556975195_n

ဆက္လက္ၿပီး ဗဟိုအလုပ္အမူေဆာင္ ရွမ္း(အေရွ႕)နယ္ေျမတာ၀န္ခံ ဦးစိုးႏိုင္မွ ႏုတ္ခြန္းဆက္ အမွာစကား ေျပာၾကားျပီးေနာက္ ျပည္နယ္ပါတီ၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အစီရင္ခံစာကို ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္ ေဒၚတင္ေမထြန္း မွ ဖတ္ၾကားတင္ျပကာ အစုအဖြဲ႔မွ စာတမ္းမ်ားတင္ျပျခင္း အစီအစဥ္တြင္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးစိုင္းဟြမ္းႏြဲ႔မွ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ စာတမ္းအားလည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္ပါတီ ေကာ္မတီ၀င္ ေဒၚနန္းေနာ္မွ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးစာတမ္းတို႔ကို ဖတ္ၾကားတင္ျပ၍ အခမ္းအနား(ပထမပိုင္း) ကို ေခတၱရပ္နားခဲ့ပါသည္။

13903236_1208800585826422_292104198860669094_n 13887108_1208800449159769_4123399728688686777_n

အခမ္းအနား(ဒုတိယပိုင္း) ကို (၁၁း၂၀)အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္က်င္းပရာ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္ ဦးအားဖာမွ ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႔ပိုင္း) ခရိုင္ပါတီ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္၀င္မ်ား၊ ခရိုင္ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဘ႑ာေရးမွဴးမ်ား၏ အမည္စာရင္းမ်ားအား ဖတ္ၾကားတင္သြင္းျခင္းကို စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္ပါတီ ေကာ္မတီ၀င္ ဦးရွာေမြလရွဲန္မွ ျပည္နယ္ပါတီ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိျပီးေသာ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

  13912500_1208800532493094_8515705866659232963_n 13879187_1208800492493098_1103685648855415454_n

ထို႔ေနာက္ တြဲဖတ္ျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းေက်ာ္လွမွ ျပည္နယ္ပါတီ ေကာ္မတီ၀င္(အသစ္)မ်ား၊ (အရံ)ပါတီ ေကာ္မတီ၀င္(အသစ္)မ်ား၏ အမည္ စာရင္းမ်ားကို ေၾကညာၿပီး နာယကႀကီးမွ အတည္ျပဳခ်က္ရယူခဲ့ၿပီး ဗဟိုပါတီ ညီလာခံသို႔အမည္စာရင္းတင္သြင္းမည့္ ျပည္နယ္ပါတီ ဘ႑ာေရးမွဴး (၁)ဦး၊ ျပည္နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး(၃)ဦး၊ ျပည္နယ္ပါတီဘ႑ာေရးမွဴး(၁)ဦးတို႔၏ အမည္စာရင္းမ်ားတင္သြင္းခဲ့ပါသည္။

တင္သြင္းခဲ့ေသာ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္(၁၅)ဦး၏ အမည္စာရင္းမ်ားမွာ ဦးစိုင္းေက်ာ္လွ၊ ဦးအားဖာ၊ ဦးရွာေမြလရွဲန္၊ ဦးစိုင္းဟြမ္ႏြဲ႔၊ ဦးစတီဖန္၊ ေဒါက္တာ စိုင္းဆိုင္ေက်ာက္ဆမ္၊ ဦးစိုင္းထြန္းစိန္၊ ဦး၀ီလ္ဆင္မိုး၊ ေဒၚတင္ေမထြန္း၊ ေဒၚနန္းလာ၊ ဦးစိုင္းလံု၊ ေဒၚနန္းကိန္ခမ္း၊ ဦးေအာင္သန္း၊ ဦးအားရံ၊ ဦးစိုင္းတြီ တို႔ျဖစ္ၿပီး တင္သြင္း ခဲ့ေသာ ျပည္နယ္(အရံ)ပါတီေကာ္မတီ၀င္ (၁၅)ဦး၏ အမည္စာရင္းမွာ ဦးတင္ေမာင္၀င္း၊ ဦးအားကို၊ ေဒၚနန္း၀ိုးစိန္၊ ေဒၚနန္းဟြမ္၊ ဦးစိလပ္၊ ဦးျမင့္ႏိုင္၊ ဦးစိုင္းလွ၀င္း၊ ဦးစိုင္းရီ၊ ဦးေယာဘ၊ ေဒၚနန္းေက်ာက္တစ္၊ ဦးစိုင္းဆမ္၊ ဦးစုိင္းေက်ာက္၊ ဦးေစာမူလာ၊ ဦးတင္၀င္း၊ ဦးေလာ္ဂ်ဴး တို႔ျဖစ္ကာ ဗဟိုပါတီညီလာခံသို႔ အမည္စာရင္း တင္သြင္း မည့္ ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး(၃)ဦးမွာ ဦးစိုင္းေက်ာ္လွ၊ ဦးရွာေမြလရွဲန္၊ ဦးစိုင္းဟြမ္ႏြဲ႔ တို႔ျဖစ္သည္။ ယခု ညီလာခံမွ ေဒၚနန္းေနာ္ အား ျပည္နယ္ပါတီဘ႑ာေရးမွဴးအျဖစ္ အတည္ျပဳတာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးစပ္ေအာင္ျမတ္က ျပည္နယ္ပါတီ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ (အရံ)ေကာ္မတီ၀င္မ်ားကို တာ၀န္ေပးအပ္ရာ ျပည္နယ္ ေကာ္မတီ၀င္ ေဒၚနန္းကိန္ခမ္းမွ လက္ခံရယူခဲ့ၿပီး သဘာပတိႀကီး ဦးစိုင္းလံုးဆိုင္ မွ ဦးေဆာင္၍ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္၊ (အရံ)ေကာ္မတီ၀င္မ်ား ကတိသစၥာျပဳျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ကာ အခမ္းအနားကို ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ရုတ္သိမ္းခဲ့သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕)ပါတီမ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းသုိ႔ ဗဟိုအလုပ္ အမွဳေဆာင္ ရွမ္း(အေရွ႕) နယ္ေျမတာ၀န္ခံ ဦးစိုးႏိုင္၊ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးစပ္ေအာင္ျမတ္ႏွင့္အတူ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ယခင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ က်ိဳင္းတံု၊ မိုင္းျဖတ္၊ တာခ်ီလိတ္၊ မိုင္းဆတ္ မွ ခရိုင္ပါတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဘ႑ာ ေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္(၆)ဦးစီးႏွင့္ (၁၀)ၿမိဳ႕နယ္မွ ပါတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး(၂)ဦးစီးႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား စံုလင္စြာ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ မအားဗ်ာႏွင့္ တြဲဖတ္အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ မေမမိုးေအးတို႔မွ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရွမ္း/ေရွ႕ သတင္းစံု


Leave a Reply