ျမန္မာႏုိင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ႏွင့္ အထူးေဒသ(၄) မိုင္းလားအဖြဲ႔တို႔ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္တြင္ ရန္ကုန္၌ ေတြ႔ဆံု မည္

ေဒါက္တာတင္မ်ဳိး၀င္း ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ႏွင့္ အထူးေဒသ(၄) မိုင္းလား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စည္းလုံးေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးစုိင္းလင္းဦးေဆာင္သည့္ အဖဲြ႔တို႔ ရန္ကုန္တြင္ ၾသဂုတ္ (၂) ရက္၌ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေဇာ္ဦးက ေျပာၾကား လိုက္သည္။

ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္ နံနက္ပုိင္းက ေနျပည္ေတာ္ရိွ ေရႊအိမ္စံဟုိတယ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ႏွင့္ “၀” အထူးေဒသ(၂)မွ “၀” ျပည္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီ ဗဟုိေပါလစ္ဗ်ဴ႐ို အၿမဲတမ္း ဒုတိယအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေပါက္ယူယိ ဦးေဆာင္သည့္ အဖဲြ႔တို႔ ေတြ႔ဆုံပြဲအၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေဇာ္ဦး (ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး-ၿငိမ္း)က သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚျပန္ လည္ေျဖၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ႏွင့္ အထူးေဒသ (၄) မိုင္းလားအဖြဲ႔တို႔သည္ ဇူလိုင္လ (၃၀) ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ေတြ႔ဆံုရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၾသဂုတ္ (၂) ရက္တြင္မွ ရန္ကုန္ရိွ NRPC ၌ ေတြ႔ဆံုရန္ ေရႊ႕ဆုိင္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေဇာ္ဦးက “မုိင္းလားအဖဲြ႔နဲ႔ ၂ ရက္ေန႔ေတြ႔မယ္။ NRPC မွာ မြန္းလြဲ ၁ နာရီစၿပီးေတြ႔မွာက အထူးေဒသ (၄) မုိင္းလား အဖဲြ႔နဲ႔ပါ။ ဒီေန႔မေတြ႔ႏိုင္တာက ၀န္ႀကီးဌာနဘက္မွာ သူတုိ႔ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေတြ ေဆြးေႏြးစရာေတြရွိတဲ့အတြက္ ခ်ိန္းထားတာေတြရွိေနတာေၾကာင့္ မပါတာပါ။ မုိင္းလား အဖဲြ႔ကေတာ့ ရန္ကုန္မွာေတြ႔ၾကမွာပါ။ ဘာကိစၥအေၾကာင္းနဲ႔မွ ခဲြျခားေတြ႔ျခင္းမဟုတ္ပါဘူး။ မုိင္းလားအဖဲြ႔ကလည္း ရန္ကုန္ကုိဆင္းဦးမွာမုိ႔ ရန္ကုန္မွာပဲေတြ႔ၾကမယ္လုိ႔ ခ်ိန္းလုိက္ၾက ာပါ” ဟု သတင္းမီဒီယာမ်ားကုိ ေျပာျပသည္။

‪Democracytoday


Leave a Reply