ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ပါတီျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕ စည္းေရးႏွင့္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးက်င္းပ

ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းေရးႏွင့္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးကို ဇူလိုင္လ (၃၀) ရက္ နံနက္ (၁ဝ) နာရီက သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ႐ံုးခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

YGN South


အခမ္းအနားပထမပိုင္းတြင္ သဘာပတိဦးစိန္တင္ဝင္း၊ တိုင္းေဒ သႀကီး နာယကဦးတင္ေအာင္၊ နာယက ဦးတင္ဝင္း၊ ေရြးခ်ယ္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ေကာ္ မတီဝင္ဦးေအာင္ျမင့္၊ ေဒၚေအး ေအးမိုးတို႔က ေဆာင္ရြက္သည္။ ပထမပိုင္းသဘာပတိဦးစိန္တင္ဝင္း က အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ မိမိတို႔ကိုယ္က်ဳိးမၾကည့္ဘဲ ေရြး ခ်ယ္ေပးၾကရန္၊ ငါပါမွႏိုင္ရမယ္၊ ေနရာႀကီးႀကီးေနရမွ ႏုိင္ရမယ္ဆို တဲ့စိတ္မထားၾကရန္မွာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ပါတီဝင္မ်ား၏သားသမီးမ်ားထဲမွ ပညာေရးထူးခြၽန္ဆုႏွင့္စာေပထူး ခြၽန္ဆုရသူမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး နာယကဦးခင္ေမာင္စိုး၊တိုင္းေဒသ ႀကီးအတြင္းေရးမွဴး ဦးသာဝင္းတို႔ က ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းမ်ားေပး အပ္သည္။
ခ႐ိုင္ပါတီ၏ပါတီလုပ္ငန္းအစီ ရင္ခံစာကို ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္ေက်ာ္မင္းက ဖတ္ၾကား သည္။ ၿပီးေနာက္ ခ႐ိုင္၊ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္ ငါးဦးတို႔က စာတမ္း မ်ား ဖတ္ၾကားေဆြးေႏြးသည္။ ဖတ္ၾကားေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ခ႐ိုင္အတြင္းေရးမွဴးဦးလြင္ဦးက ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးသည္။ သက္တမ္းကုန္ဆံုးေသာ ပါတီ ေကာ္မတီဝင္အေဟာင္းမ်ား ႏုတ္ ထြက္ေၾကာင္း ေၾကညာၿပီးပထမ ပိုင္းအခမ္းအနားေခတၱရပ္နားသည္။
ဒုတိယပိုင္းတြင္ခ႐ိုင္ေကာ္မတီ အသစ္မ်ားျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ပြဲဆက္ လက္က်င္းပရာ သဘာပတိဗဟို ေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ေအာင္က အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ မဲေပးခြင့္ရရွိေသာ ၁ဝ ၿမိဳ႕နယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္ႏွင့္အရန္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားကို မဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ရာ ဥကၠ႒ဦးလြင္ဦး၊ အတြင္းေရးမွဴးဦးေအာင္ေက်ာ္မင္း၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ေဒၚမိုးမိုအိတို႔ကို ေရြးခ်ယ္သည္။ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္အသစ္မ်ား၊ အရန္ေကာ္မတီဝင္အသစ္မ်ားက သဘာပတိအဖြဲ႕မ်ား၏ေရွ႕ေမွာက္ တြင္ ကတိသစၥာျပဳၿပီး ခ႐ိုင္ေကာ္ မတီဥကၠ႒သစ္ ဦးလြင္ဦးက ႏႈတ္ ခြန္းဆက္အမွာစကားေျပာၾကား သည္။ သဘာပတိကနိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး အခမ္းအ နားသို႔တက္ေရာက္လာေသာ ပါတီ ဝင္ ၁၂ဝ တို႔က ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား ျဖင့္႐ုပ္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဖိုးခ်ဳိ(ယူနီယံ)


Leave a Reply