ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ တုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားညီလာခံ ျပဳလုပ္ခြင့္ ဆုိင္းငံ့သည့္အေပၚ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလူငယ္ကြန္ဂရက္ ထုတ္ျပန္

ရွမ္းျပည္နယ္ ပင္လုံၿမိဳ႕ ေက်ာက္တုိင္ကြင္း၌ျပဳလုပ္မည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ တုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားညီလာခံ ျပဳလုပ္ခြင့္ကုိ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔က ဆုိင္းငံ့ရန္ အေၾကာင္းၾကားထားသည့္အေပၚ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလူငယ္ကြန္ဂရက္က  ဇူလုိင္ (၂၆) ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အမ်ဳိးသားလူငယ္ကြန္ဂရက္အေနျဖင့္ လူငယ္ထု၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ လူငယ္ထု ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးကုိ ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ အေလ်ာက္ လူငယ္အမ်ား စုေ၀းညႇိႏႈိင္း တုိင္ပင္ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ ၾကမည့္ လူငယ္ညီလာခံမ်ား၊ ဖုိရမ္မ်ား၊ ေတြ႔ဆုံပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းကုိ ေထာက္ခံအားေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လူငယ္ ထု၏ဆႏၵကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ ထုိကဲ့သုိ႔ တုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ေတြ႔ဆုံၾကမည့္ ညီလာခံကုိ အေၾကာင္း ျပခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာမရွိဘဲ ခြင့္ျပဳမိန္႔ဆုိင္းငံ့ထားရန္ အမိန္႔စာထုတ္ျပန္ျခင္းသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည့္အျပင္ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ လူငယ္မ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသား လူငယ္ ကြန္ဂရက္အေနျဖင့္ ဤလုပ္ရပ္ကုိ ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးႏွင့္အညီ က်င္းပေသာ တုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ညီလာခံကုိ အျမန္ဆုံး က်င္းပခြင့္ေပးရန္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ လူငယ္ မ်ားကုိ လက္ခံေတြ႔ဆုံေပးရန္ အေလးအနက္ တုိက္တြန္းေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဇူလုိင္ ၂၇ ရက္မွ ၃၁ ရက္အထိ ပင္လုံၿမိဳ႕ေက်ာက္တုိင္ကြင္း၌ ျပဳလုပ္မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ တုိင္းရင္းသား ညီလာခံအား ဆုိင္းငံ့ထားရန္ ရွမ္းျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႔က ဇူလုိင္ ၂၅ ရက္တြင္ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ အေၾကာင္းၾကားစာအား ရွမ္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိယ္စား ဗမာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းေမာင္က လက္မွတ္ေရးထုိး ေပးပုိ႔ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ညီလာခံျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

Eleven


Leave a Reply