အင္တာနက္လိုင္း ပိုမိုျမန္ဆန္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ 2600 MHz လိႈင္းစဥ္ႏႈန္းကို ဆက္သြယ္ေရးက ေလလံတင္ ေရာင္းခ်မည္

ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနသည္ 2600 MHz လိႈင္းစဥ္ႏႈန္းကို ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္တြင္ ေလလံတင္ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ၿပီး ဆက္သြယ္ေရး ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ခြင့္ NFS (I) လိုင္စင္ရရွိထားသည့္ ကုမၸဏီ ၃၅ ခု ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနသည္ အထက္ပါလိႈင္းစဥ္ႏႈန္း 2600 MHz ကို ေလလံတင္ေရာင္းခ်ရန္ ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္တြင္ ေလလံတင္ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ မူေဘာင္တစ္ခုထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ေလလံကုိ စိတ္၀င္ စားေသာ  ကုမၸဏီမ်ားက EoI (Expression of Interest) သို႔ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ တင္သြင္း ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

‘‘ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က နယ္ေျမသံုးခုခဲြၿပီး တစ္ခုမွာႏွစ္ဦးစီေပးပါ့မယ္။ ကုမၸဏီတစ္ခုက ေလလံႏွစ္ခုကို အမ်ားဆံုး ဆဲြႏုိင္ေတာ့ ကုမၸဏီသံုးခုကေန ေျခာက္ခုအထိ ျဖစ္ႏုိင္တာေပါ့ေလ’’ဟု ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးေဆြက ေျပာသည္။

လိႈင္းစဥ္ႏႈန္း 2600 MHz သည္ အင္တာနက္ဘန္း၀ွစ္ ပိုမုိက်ယ္၍ အင္တာနက္လိုင္း ပုိုမိုျမန္ဆန္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုျပဳလႊာ (EoI) ေလွ်ာက္တင္လာသည့္ ကုမၸဏီမ်ားထဲမွ စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္ ညီ၊ မညီၾကည့္႐ႈျခင္း၊ ဘ႑ာေရး အေျခအေနႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားကို စစ္ေဆးျခင္းတို႔ကို ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက စိစစ္ခြင့္ျပဳေပးမည္ဟု ဦးမ်ိဳးေဆြ က ေျပာသည္။

လက္ရွိ ျပည္တြင္း၌ ဆက္ သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ သံုးခုအ ပါအ၀င္ NFS (I) လိုင္စင္ရရွိထားေသာကုမၸဏီ ၃၅ ခုရွိၿပီး 4G စနစ္ကို ေျပာင္းလဲေနေသာ ေအာ္ပေရတာသံုးခုက အၿပိဳင္အဆိုိင္ ေလလံဆဲြလာဖြယ္ရွိေသာ္လည္း တယ္လီေနာျမန္မာ  ကုမၸဏီသည္ 2600 MHz ထက္ 1800 MHz လိႈင္းစဥ္ႏႈန္းကို ပိုမိုလိုအပ္ေၾကာင္း ထုတ္ ေဖာ္ေျပာၾကားထားသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (MPT) အေနျဖင့္ အထက္ပါ 2600 MHz လိႈႈင္းစဥ္ႏႈန္းကို ေလလံဆဲြရန္ စဥ္းစား သံုးသပ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း MPT ၏ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက 7 Day Daily သတင္းစာအား ေျပာသည္။

2600 MHz လိႈင္းစဥ္ႏႈန္း ေလလံ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္မႈကို ေလလံပဲြက်င္းပမည့္ ေအာက္တုိဘာ ၁၇ ရက္တြင္ ေၾကညာမည္ဟု ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီး ဌာနမွသိရသည္။

7 Day Daily

 


Leave a Reply