ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲတြင္ တာဝန္ထမ္းရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈ ရက္ထပ္တိုး

ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲအဆင့္ဆင့္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လိုသူမ်ားအေနႏွင့္ အဆိုျပဳလႊာ မ်ားကို ၾသဂုတ္လအထိ တိုးျမႇင့္ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ျပဳလိုက္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဆင့္ဆင့္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ အဆိုျပဳေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္းမႈမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္မ်ားရွိ ဌာနမ်ားသို႔ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစိုင္းေက်ာ္သူက ေျပာသည္။

ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲအသီးသီးတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္သူမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ျပည္သူလူထုမွ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ပါဝင္လာႏိုင္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေပးပို႔လက္ခံ ရန္ ရက္တိုးခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ေလွ်ာက္လႊာေတြကို ပထမက ဇြန္လထဲက ေနာက္ဆုံးထားေပးပို႔ခဲ့တာ၊ တခ်ဳိ႕ ျပည္နယ္ေတြမွာလည္း အေရ အတြက္ နည္းတယ္၊ တခ်ဳိ႕ကလည္း မသိလိုက္ဘူး၊ လူေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါဝင္သင့္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကေန ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံမယ့္ ရက္တိုးလိုက္တာပါ”ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

ယင္းသို႔ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ယခင္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားမွာ ထပ္မံေလွ်ာက္ထားရန္ မလိုအပ္ေတာ့ေၾကာင္း၊ သတ္မွတ္ရက္ ျပည့္ၿပီးေနာက္တြင္ ေလွ်ာက္ထားသူ မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔မွ ေခၚယူ ေတြ႔ဆုံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲမ်ားတြင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္စိစစ္ရန္မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စိစစ္သည့္နည္းစနစ္ႏွင့္ တူညီေၾကာင္း၊ အဆိုျပဳလႊာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားတြင္ ရွိရမည့္အရည္အခ်င္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ေမလ ၃ဝ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထား ၿပီျဖစ္သည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲအသီးသီးတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အဆိုျပဳေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို အနီးဆုံးၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ မ်ားသို႔ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံမွ သိရသည္။

The Voice


Leave a Reply