ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရက တားျမစ္ေသာ္လည္း လူငယ္ညီလာခံ က်င္းပမည္

ရွမ္းျပည္နယ္၊ လိြဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပင္လံုၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္တိုင္ကြင္း၌ ၅ ရက္တာ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား ညီလာခံကို ရွမ္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆက္လက္မလုပ္ေဆာင္ဘဲ ဆိုင္းငံ့ထားရန္ စရွမ္းျပည္နယ္၊ လိြဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပင္လံုၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္တိုင္ကြင္း၌ ၅ ရက္တာ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားညီလာခံကို ရွမ္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆက္လက္မလုပ္ေဆာင္ဘဲ ဆိုင္းငံ့ ထားရန္ စာပို႔ထားေသာ္လည္း ညီလာခံကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု သတင္းရရွိသည္။


ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ညီလာခံျဖစ္ေျမာက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ကိုမင္းေႏွာင္ေထာက “က်ေနာ္တို႔က ဆက္လုပ္မယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာရည္ရြယ္ထားတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရကိုလည္း က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။ အတတ္ႏိုင္ဆံုးေတာ့ က်ေနာ္တို႔က စမွရပါမယ္” ဟု ဧရာဝတီကို ေျပာသည္။
ညီလာခံကို ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္မွ ၃၁ ရက္ထိ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားရာ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ား၊ ညီလာခံ က်င္းပမည့္ ယာယီအေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ညီလာခံတြင္ ပါဝင္မည့္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ လူငယ္ ၇၀၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ တခ်ိဳ႕လည္း ပင္လံုၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕မွာလည္း လမ္းခုလတ္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ရာ ညီလာခံကို ဆိုင္းငံ့ရန္မျဖစ္ႏုိင္ဟု ကိုမင္းေႏွာင္ေထာ က ထပ္မံေျပာဆိုသည္။
ဆက္လက္ၿပီး ၎က “ က်ေနာ္တို႔ေကာ္မတီထဲမွာ တိုင္ပင္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ကို ပူးေပါင္းပါဝင္ေပးဖို႔ လုပ္ေနတာက ဖြဲ႔စည္းပံုပါ အခန္း ၈ အရ ႏုိင္ငံသားေတြ ရပိုင္ခြင့္ အတိုင္း လုပ္ေနတာျဖစ္လို႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ေပးဖို႔ အခုပဲစာ ပို႔ထားပါၿပီ” ဟု ဆိုသည္။
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ အခန္း ၈ ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားပါ ပုဒ္မ ၃၅၄ တြင္ ႏုိင္ငံသားတိုင္းသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္း သာယာေရး (သို႔) ျပည္သူတို႔၏ ကိုယ္က်င့္တရားအက်ိဳးငွာ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားကို မဆန္႔က်င္လွ်င္ မိမိတို႔ယံုၾကည္ခ်က္၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ ေရးသားျဖန္႔ေဝခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ လက္နက္မပါဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ရွိသည္ဟု ျပ႒ာန္းပါရွိသည္။
တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ညီလာခံ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီက ညီလာခံက်င္းပခြင့္ရရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ပင္လံု ၿမိဳ႔နယ္ အမွတ္ ၂ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၊ ပင္လံုၿမိဳ႕နယ္ခြဲ စည္ပင္သာယာေရးဌာန ႏွင့္ ပင္လံုၿမိဳ႕ မဟာရဌာ ဘိသာမဂၢီေစတီေတာ္ ေဂါပကအဖြဲ႔တို႔ထံမွ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္မ်ားရရွိထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္တြင္ ပင္လံုၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္တိုင္ကြင္းကို အသံုးျပဳခြင့္၊ ညီလာခံ က်င္းပခြင့္ကို ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔အား တင္ျပထား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္စား ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး ဦးေအာင္သန္းေမာင္ က ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ရံုးမွ ဆိုင္းငံ့ထားရန္ စာပို႔လာသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ညီလာခံ ျပဳလုပ္ခြင့္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား ေတြ႔ဆံုရန္ ကိစၥတို႔ကို ဆိုင္းငံ့ထားပါေၾကာင္း စာပို႔လာေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ အေၾကာင္းၾကားစာထဲတြင္ ညီလာခံကုိမည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဆုိင္းင့ံထားရန္ ေျပာဆိုမွန္း မပါရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (SNLD) မွ အတြင္းေရးမႉး ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္ကလည္း “ရင့္က်က္မႈကို ျပသပါ။ တည္ၿငိမ္မႈကို ျပသပါ။ သတၱိရွိမႈ၊ ဇဲြရွိမႈ နဲ႔ ဥပေဒကို တတ္ေျမာက္နားလည္မႈ ရွိေၾကာင္း ျပသပါ။ လုပ္ရပ္အရေရာ ၊ ဥပေဒ အရေရာ ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အရေရာ လူငယ္ေတြ ဖက္က မွန္ေနပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။
အစိုးရ၏တားျမစ္ခ်က္မွာ အေမွ်ာ္အျမင္နည္းပါးၿပီး ထိတ္လန္႔ေနသည့္ပံုျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ လက္ရွိအစိုးရမွာ ျပည္သူမ်ားအေပၚတြင္ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ မွားယြင္းထားသည့္ကိစၥရပ္မ်ား မရွိသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စုေဝးမႈကို ေၾကာက္လန္႔စရာ မလိုဟုလည္း ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္က ဆိုသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္မည့္ ေရွ႕ေနဦးဂဲနက္ကလည္း “ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆီက စာထြက္လာေပမယ့္ အားလံုးကစိတ္ပ်က္မသြားဘူး။ တတ္ညီ လက္ညီနဲ႔ ဆက္လုပ္ၾကမယ္လို႔ သိရပါတယ္” ဟု ေျပာျပသည္။
အဆိုပါ ညီလာခံကို ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္တြင္ စတင္ျပဳလုပ္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ညီလာခံအတြင္း အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ လူမ်ိဳးမ်ားကို အေျခခံ၍ စာတမ္းမ်ား ဖတ္ၾကား သြားမည္ ျဖစ္သည္။
အဆိုပါ စာတမ္းမ်ားတြင္ ေဒသအသီးသီးမွ လူမ်ိဳးမ်ား ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ျပႆနာမ်ား၊ ကိစၥရပ္မ်ား ပါရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး ညီလာခံ ေနာက္ဆံုးရက္တြင္ ဖတ္ၾကားသြားသည့္ စာတမ္းမ်ားပါ ကိစၥရပ္မ်ားကို တိုင္းရင္းသားလူငယ္ မ်ားအားလံုး ပူးေပါင္းေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြသြားၾကမည္ဟု သိရသည္။
ဧရာ၀တီ
ာပို႔ထားေသာ္လည္း ညီလာခံကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု သတင္းရရွိသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ညီလာခံျဖစ္ေျမာက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူ ကိုမင္းေႏွာင္ေထာက “က်ေနာ္တို႔က ဆက္လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာ ရည္ရြယ္ထားတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရကိုလည္း က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။ အတတ္ႏိုင္ဆံုးေတာ့ က်ေနာ္တို႔က စမွရပါမယ္” ဟု ဧရာဝတီကို ေျပာသည္။
ညီလာခံကို ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္မွ ၃၁ ရက္ထိ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားရာ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ား၊ ညီလာခံ က်င္းပမည့္ ယာယီ အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ညီလာခံတြင္ ပါဝင္မည့္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ လူငယ္ ၇၀၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ တခ်ိဳ႕လည္း ပင္လံုၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕မွာလည္း လမ္းခုလတ္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ရာ ညီလာခံကို ဆိုင္းငံ့ရန္မျဖစ္ႏုိင္ဟု ကိုမင္းေႏွာင္ေထာ က ထပ္မံေျပာဆိုသည္။
ဆက္လက္ၿပီး ၎က “ က်ေနာ္တို႔ေကာ္မတီထဲမွာ တိုင္ပင္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ကို ပူးေပါင္း ပါဝင္ေပးဖို႔ လုပ္ေန တာက ဖြဲ႔စည္းပံုပါ အခန္း ၈ အရ ႏုိင္ငံသားေတြ ရပိုင္ခြင့္အတိုင္း လုပ္ေနတာျဖစ္လို႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ေပးဖို႔ အခုပဲစာ ပို႔ထားပါၿပီ” ဟု ဆိုသည္။
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ အခန္း ၈ ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားပါ ပုဒ္မ ၃၅၄ တြင္ ႏုိင္ငံသားတိုင္းသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္း သာယာေရး (သို႔) ျပည္သူတို႔၏ ကိုယ္က်င့္တရားအက်ိဳးငွာ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားကို မဆန္႔က်င္လွ်င္ မိမိတို႔ယံုၾကည္ခ်က္၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ ေရးသားျဖန္႔ေဝခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ လက္နက္မပါဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ရွိသည္ဟု ျပ႒ာန္းပါရွိသည္။
တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ညီလာခံ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီက ညီလာခံက်င္းပခြင့္ရရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ပင္လံု ၿမိဳ႔နယ္ အမွတ္ ၂ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၊ ပင္လံုၿမိဳ႕နယ္ခြဲ စည္ပင္သာယာေရးဌာန ႏွင့္ ပင္လံုၿမိဳ႕ မဟာရဌာ ဘိသာမဂၢီေစတီေတာ္ ေဂါပကအဖြဲ႔တို႔ထံမွ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္မ်ားရရွိထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္တြင္ ပင္လံုၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္တိုင္ကြင္းကို အသံုးျပဳခြင့္၊ ညီလာခံ က်င္းပခြင့္ကို ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔အား တင္ျပထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္စား ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး ဦးေအာင္သန္း ေမာင္ က ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ရံုးမွ ဆိုင္းငံ့ထားရန္ စာပို႔လာသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ညီလာခံ ျပဳလုပ္ခြင့္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား ေတြ႔ဆံုရန္ ကိစၥတို႔ကို ဆိုင္းငံ့ထားပါေၾကာင္း စာပို႔လာေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ အေၾကာင္းၾကားစာထဲတြင္ ညီလာခံကုိမည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဆုိင္းင့ံထားရန္ ေျပာဆိုမွန္း မပါရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (SNLD) မွ အတြင္းေရးမႉး ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္ကလည္း “ရင့္က်က္မႈကို ျပသပါ။ တည္ၿငိမ္မႈကို ျပသပါ။ သတၱိရွိမႈ၊ ဇဲြရွိမႈ နဲ႔ ဥပေဒကို တတ္ေျမာက္နားလည္မႈ ရွိေၾကာင္း ျပသပါ။ လုပ္ရပ္အရေရာ ၊ ဥပေဒ အရေရာ ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အရေရာ လူငယ္ေတြ ဖက္က မွန္ေနပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။
အစိုးရ၏တားျမစ္ခ်က္မွာ အေမွ်ာ္အျမင္နည္းပါးၿပီး ထိတ္လန္႔ေနသည့္ပံုျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ လက္ရွိအစိုးရမွာ ျပည္သူမ်ား အေပၚတြင္ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ မွားယြင္းထားသည့္ကိစၥရပ္မ်ား မရွိသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စုေဝးမႈကို ေၾကာက္လန္႔စရာ မလိုဟုလည္း ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္က ဆိုသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္မည့္ ေရွ႕ေနဦးဂဲနက္ကလည္း “ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆီက စာထြက္လာေပမယ့္ အားလံုးကစိတ္ပ်က္မသြားဘူး။ တတ္ညီလက္ညီနဲ႔ ဆက္လုပ္ၾကမယ္လို႔ သိရပါတယ္” ဟု ေျပာျပသည္။
အဆိုပါ ညီလာခံကို ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္တြင္ စတင္ျပဳလုပ္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ညီလာခံအတြင္း အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ လူမ်ိဳးမ်ားကို အေျခခံ၍ စာတမ္းမ်ား ဖတ္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္သည္။
အဆိုပါ စာတမ္းမ်ားတြင္ ေဒသအသီးသီးမွ လူမ်ိဳးမ်ား ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ျပႆနာမ်ား၊ ကိစၥရပ္မ်ား ပါရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး ညီလာခံ ေနာက္ဆံုးရက္တြင္ ဖတ္ၾကားသြားသည့္ စာတမ္းမ်ားပါ ကိစၥရပ္မ်ားကို တိုင္းရင္းသားလူငယ္ မ်ားအားလံုး ပူးေပါင္းေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြသြားၾကမည္ဟု သိရသည္။
ဧရာ၀တီ


Leave a Reply