အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ႏုိင္ငံပိုင္စက္႐ံု ၄၇ ႐ံုကိုု ျပည္တြင္းျပည္ပ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚ၍ ႏွစ္တိုႏွစ္ရွည္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ ခြင့္ျပဳမည္

အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ႏုိင္ငံပိုင္စက္႐ံု ၄၇ ႐ံုကို ျပည္တြင္းျပည္ပ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚ၍ ႏွစ္တိုႏွစ္ရွည္ ငွားရမ္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။


“ႏုိင္ငံပိုင္ စက္႐ံုေတြရဲ႕ တည္ေနရာ၊ လုပ္သားအင္အားစတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ၀က္ဘ္ဆိုက္မွာ အကုန္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဲဒီစက္႐ံုေတြထဲက ဘယ္စက္႐ံုကို ပုဂၢလိက အေနနဲ႔ ငွားရမ္းခ်င္တာ၊ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခ်င္တာေတြ လုပ္ခ်င္ပါသလဲ။ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ စက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာနက သက္ဆုိင္ရာဌာနေတြမွာ လာေရာက္ ေဆြးေႏြးလို႔ ရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ သူတို႔ဘက္က ေတာင္းဆိုခ်က္ အကုန္ကိုက္ညီတယ္ ဆိုရင္ လုပ္ကိုင္လို႔ ရပါတယ္” ဟု စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ဦးမ်ဳိးဇာနည္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။


စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္ရွိ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စက္႐ံုမ်ားအား ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီၿပီး လုပ္ငန္း သဘာ၀ႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ အမည္သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ လုပ္ငန္းခ်င္း တူညီသည့္ စက္႐ံုငယ္မ်ား စုစည္း၍ စက္႐ံုႀကီးမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံု အတြင္းသို႔ ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ မိမိတို႔၏ စက္႐ံုမ်ားကို ပူးေပါင္းထုတ္လုပ္ရန္ စိတ္ပါ၀င္စားသည့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား တည္ေထာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ႏွစ္တိုႏွစ္ရွည္ ပုဂၢလိကသုိ႔ ငွားရမ္းျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္းကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံပိုင္ စက္႐ံုမ်ားကို ျပည္တြင္းျပည္ပ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ ခြင့္ျပဳျခင္းကို ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ကတည္းက စတင္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ ခြင့္ျပဳၿပီးသည့္ စက္႐ံု ၅၆ ႐ံု အထိ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကိုရီးယားႏွင့္ တ႐ုတ္စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
“ႏုိင္ငံပိုင္ စက္႐ံု ၄၇ ႐ံုပဲ က်န္ေတာ့တယ္။ ငွားရမ္းဖက္စပ္ လုပ္ၿပီးတဲ့ စက္႐ံုက ၅၆ ႐ံုပါ။ ေပါင္း ၁၀၃ ႐ံု ရွိပါတယ္” ဟု ဦးမ်ဳိးဇာနည္၀င္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။
ယင္းကဲ့သို႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရာ၌ ႏွစ္တိုႏွစ္ရွည္ ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ “လုပ္ကိုင္ခြင့္က BOT စနစ္နဲ႔ေပးတာ ရွားပါတယ္။ အခု အဓိက လုပ္တာကေတာ့ Leasing ေပါ့ ငွားရမ္းျခင္း။ သို႔မဟုတ္ Product Sharing ေပါ့။ ထုတ္ကုန္ေတြကို ရွယ္ယာေရြးျခင္းနဲ႔ ခြဲေ၀ျခင္း၊ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ Profit Sharing ပါ။ ထြက္လာတဲ့ အက်ဳိးအျမတ္ကိုမွ ဥပမာ-ပိုင္ဆုိင္မႈ ထည့္၀င္တာေတြကို ထည့္တြက္ၿပီး သူက ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္မယ္။ ကိုယ္က ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္မယ္။ သို႔မဟုတ္ ၄၀-၆၀ ေပါ့။ စသျဖင့္ PPP စနစ္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အသြင္သဏၭာန္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။


ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ ခြင့္ျပဳသည့္ ႏွစ္ကာလ အကန္႔အသတ္မွာ ႏွစ္ရွည္ လုပ္ကိုင္လိုပါက MIC မွတစ္ဆင့္ တင္ျပ လုပ္ကိုင္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ စီးပြားေရးရာ ေကာ္မတီသို႔ တင္ျပကာ လုပ္ကိုင္ ခြင့္ျပဳေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group


Leave a Reply