၂၁ ရာစုပင္လံုသို႔ ရခိုင္ အမ်ဳိးသား ပါတီ တက္၊ မတက္ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဆံုးျဖတ္မည္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံုသို႔ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ တက္ေရာက္ ျခင္းျပဳ၊ မျပဳ လာမည့္ ဇူလိုင္လဆန္းတြင္ က်င္းပမည့္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ အစည္း အေ၀း၌ ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အစည္းအေ၀းကို ဇူလိုင္ (၁) ရက္ႏွင့္ (၂) ရက္တို႔တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ျခင္းကိစၥႏွင့္ ယင္းညီလာခံတြင္ တင္ျပမည့္ ႏုိင္ငံေရးမူေဘာင္တို႔ကို ေဆြးေႏြးၾကမည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

‘‘ႏုိင္ငံေရးပါတီရဲ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္းပါပဲ။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္းလုပ္လို႔ မရပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ယူရမွာပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကို တက္ေရာက္ဖို႔ကေတာ့ မ်ားပါတယ္’’ ဟု ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ဆိုသည္။

အဆိုပါ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၇ အတြင္း ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီညီလာခံ က်င္းပႏုိင္ေရးကိုလည္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တို႔၌ စုစုေပါင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ (၄၀) ေက်ာ္ ရရွိထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရက လာမည့္ ၾသဂုတ္အတြင္းက်င္းပရန္ စီစဥ္ေနကာ အဆိုပါညီလာခံကို ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာရရွိမွသာ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ပါ၀င္ခြင့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ စာရင္းမ်ားအရ တရား၀င္ႏုိင္ငံေရး ပါတီ (၉၁) ပါတီရွိကာ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာရေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ (၂၂) ပါတီရွိေနသျဖင့္ ယင္းပါတီမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံုသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရသည့္အေနအထားရွိသည္။

7 Day Daily


Leave a Reply