ခင္ဦးၿမိဳ႕ နယ္ပါတီမ်က္ႏွာစုံညီ ညိႇႏႈိင္းစည္းေဝးအခမ္းအနားက်င္းပ

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ေရႊဘုိခ႐ုိင္ ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ခန္းမ၌ ဇြန္လ (၂၁) ရက္ေ န႔နံနက္ (၉) နာရီက ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ မ်က္ႏွာစုံညီညိႇႏႈိင္း စည္းေဝးအခမ္းအနားက်င္းပခဲ့သည္။

48171688-21062016


အခမ္းအနားသုိ႔ ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပါတီ(ဗဟုိ) ဒုတိယဥကၠ႒သူရဦးေအးျမင့္၊တုိင္းေဒသႀကီးျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ(တာဝန္ခံ)ဦးသန္း ထြန္းႏွင့္ (တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး) ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦး၊ခ႐ုိင္ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးျမတ္မ်ဳိးညြန္႔ႏွင့္အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးသက္ေအာင္ေဇာ္၊ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါ တီ(တာဝန္ခံ)ဦးေအာင္စုိးဝင္းႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ ပါတီဝင္ အင္အား၂ဝဝခန္႔ စုံညီစြာတက္ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ေရွးဦးစြာျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ(ဗဟုိ)ဒုတိယ ဥကၠ႒သူရဦးေအးျမင့္ကအဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾက့ံ ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ(တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴးဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးကပါတီအတြင္းစည္းလုံးညီညြတ္မႈကုိထိခုိက္ေစႏုိင္သည့္အုပ္စုဖြဲ႕ဘက္ လုိက္မႈမရွိေစေရး၊ပါတီအတြက္မွန္ မွန္ကန္ကန္ ႀကိဳးစားလုပ္ကုိင္ေပးမည့္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူႏွစ္သက္လက္ ခံသူကုိ လူမွန္ေနရာမွန္ျဖစ္ေအာင္ ေရြးခ်ယ္ရန္၊ေရြးခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားကုိ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေျပာ ၾကားသည္။

အဆုိပါခန္းမ၌ မြန္လြဲ၁နာရီက ၿမိဳ႔နယ္ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ မ်က္ႏွာစုံညီညိႇႏႈိင္း အစည္းအေဝးအခမ္းအနား ဆက္ လက္က်င္းပရာ သဘာပတိဦးခင္ ေမာင္ေရႊက အဖြင့္အမွာစကားေျပာ ၾကားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးတင့္ေဆြ၊ ဦးစိန္လင္း၊ ဦးတင္ေအာင္၊ ဦးျမင့္ ေမာင္၊ေဒၚသီတာဦး၊ဦးျမင့္ဝင္းတုိ႔ က အစုအဖြဲ႕စာတမ္းမ်ားကုိ အသီး သီးဖတ္ၾကားတင္ျပၾကသည္။
ထုိ႔ေနာက္ပါတီဝင္ေဟာင္းမ်ား ႏုတ္ထြက္ျခင္း၊ ပါတီေကာ္မတီဝင္ ၁၅ဦး၊အရန္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ၁၅ ဦးေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးဘ႑ာ ေရးမွဴးတုိ႔ကုိ ထပ္မံျပန္လည္ေရြး ခ်ယ္အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ပါတီေကာ္မ တီဝင္မ်ား စုေပါင္းကတိသစၥာျပဳ ခဲ့ၾကသည္။

၄င္းေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္ မတီဝင္ အဖြဲ႕သစ္ကုိယ္စား ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒သစ္ဦးထြန္းျမင့္က ႀကိဳ ဆုိႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားမ်ားေျပာ ၾကားၿပီးသဘာပတိကနိဂုံးခ်ဳပ္အမွာ စကားေျပာ၍ အစည္းအေဝးကုိ ပါတီ၏ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ႐ုပ္ သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စံခင္ဦး


Leave a Reply