ကုလပိတ္ဆို႔မႈကို ခ်ိဳးေဖာက္ကာ ေျမာက္ကိုရီးယားက ဒုံးက်ည္ႏွစ္စင္း ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ ပစ္လႊတ္စမ္းသပ္

Musudan

ၿပံဳယမ္း၊ ဇြန္ ၂၂

ကုလသမဂၢ ခ်မွတ္ထားေသာ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈကို အာခံလ်က္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံက တာလတ္ပစ္ ဖ်က္အားျပင္းဒုံးက်ည္ႏွစ္စင္းကို ေရွ႕ေနာက္ဆင့္ ပစ္လႊတ္စမ္းသပ္ခ့ဲေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက ေျပာသည္။

နာရီပိုင္းအတြင္း ပစ္လႊတ္သည့္ ယင္းဒုံးက်ည္ႏွစ္စင္းက Musudan ဖ်က္အားျပင္းဒုံးက်ည္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားက ေျပာသည္။

ပထမဒုံးက်ည္ ပစ္လႊတ္မႈက မေအာင္ျမင္ေၾကာင္း သိရၿပီး ဒုတိယဒုံးက်ည္ ေအာင္ျမင္လားဆိုသည္ကို အကဲျဖတ္ ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားက ဆိုသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံအား ႏ်ဴကလီးယား စီမံကိန္းေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ဒုံးက်ည္စမ္းသပ္မႈ မည္သည့္ နည္းပညာမဆို လုပ္ေဆာင္ျခင္းအား တားျမစ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္လအတြင္း ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက ဒုံးက်ည္ေလးစင္း စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္ၿပီး မေအာင္မျမင္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းသိရသည္။

Musudan ဒုံးက်ည္သည္ အကြာအေ၀း မိုင္ ၁၈၀၀ အထိ ေရာက္ႏိုင္ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ အေမရိကန္ ပိုင္နက္ျဖစ္ေသာ အေနာက္ပစိဖိတ္ရွိ ဂူအမ္အထိ ပစ္လႊတ္ႏိုင္စြမ္းသည့္ ဒုံးက်ည္အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။

-Ref; BBC


Leave a Reply