ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အား ကန္႔ကြက္လႊာတင္ထားသည့္အမႈတြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ခံရျခင္း ပ်က္ျပယ္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ဆံုးျဖတ္

ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းႏိုင္အား ကန္႔ကြက္ လႊာတင္ထားသည့္အမႈတြင္ ေလွ်ာက္ထားခံရသူ ဦး၀င္းႏိုင္သည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရျခင္းသည္ ပ်က္ျပယ္ ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦး၀င္းႏိုင္ (အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) အား ဦးေမာင္ေမာင္ျဖဴ (ရခိုင္ အမ်ဳိးသားပါတီ) က ကန္႔ကြက္လႊာတင္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲခံုအဖြဲ႔ (၂) ဥကၠ႒ ဦးစိုးရယ္ ဦးေဆာင္သည့္ ခံုအဖြဲ႔က စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ဇြန္ ၁၃ ရက္က အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲခံုအဖြဲ႔က ေလွ်ာက္ထားခံရသူဦး၀င္းႏိုင္သည္သာ ခိုင္လံုမဲအမ်ားဆံုးျဖင့္  ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတြဲၿမိဳ႔နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)၌ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ခံရျခင္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္  ရက္စြဲပါ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၄၂/၂၀၁၅ အရ အတည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ေလွ်ာက္ထားသူေတာင္းဆိုသည့္ သက္သာခြင့္ရထိုက္မႈမရွိေၾကာင္း၊  ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္က ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရျခင္းသည္ ပ်က္ျပယ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေလွ်ာက္ထားသူ၏ကန္႔ကြက္ေလွ်ာက္ထားမႈကို တရားစရိတ္ႏွင့္တကြ ပယ္ သည့္အမိန္႔ကိုခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး တရားစရိတ္က်ပ္ ႏွစ္သိန္းကို ေလွ်ာက္ထားသူက ေလွ်ာက္ထားခံရသူသို႔ ေပးေစရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 “ကြၽန္ေတာ့္ကို အခ်က္ရွစ္ခ်က္နဲ႔ ကန္႔ကြက္ခဲ့တာပါ။ ေလးခ်က္ကေတာ့ ေကာ္မရွင္နဲ႔ဆိုင္တယ္။ က်န္တဲ့ အခ်က္ ေတြကမေရရာဘူးေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္လည္း ေရွ႕ေန ေရွ႕ရပ္ေတြငွားစရာမလိုတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ ပဲေခ်ပေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဆံုးျဖတ္တာကေတာ့ ေကာ္မရွင္က ဆံုးျဖတ္တာေလ။ ကြၽန္ေတာ္က ႏိုင္ထားတဲ့သူ ဆိုေတာ့ တျခားေတာ့ေျပာစရာမရွိပါဘူး”ဟု သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

Eleven Media Group


Leave a Reply