ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲေကာ္မတီ ရန္ပံုေငြ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံဖြယ္ မရွိေတာ့ဟုဆို

ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲ ဗဟိုေကာ္မတီရန္ပံုေငြအျဖစ္ ေက်ာက္မ်က္ေရာင္းရေငြ၏ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း အခြန္ေကာက္ခံေနျခင္းကို ယခုလကုန္ပိုင္း၌ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပမည့္ ေက်ာက္စိမ္း ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမွစတင္ကာ ေကာက္ခံဖြယ္မရွိေတာ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲမ်ားတြင္ တင္ျပေရာင္းခ်သည့္ ေက်ာက္စိမ္းေက်ာက္မ်က္မ်ား၏ ေရာင္းရေငြ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျပပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီ ရန္ပံုေငြအျဖစ္ အစဥ္အဆက္ေကာက္ခံခဲ့ၿပီး လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနသည့္ ေက်ာက္မ်က္အသင္း  ေငြေၾကးအ႐ႈပ္အရွင္းမ်ားေၾကာင့္ ယခုက်င္းပမည့္ (၅၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမွ စတင္ကာ ဆက္လက္ေကာက္ခံဖြယ္မရွိေတာ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

ရန္ပံုေငြေကာက္ခံမႈကို အတိအက် မဆံုးျဖတ္ရေသးဘဲလာမည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္းျပဳလုပ္မည့္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း၌ ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္ၾကမည္ဟု သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆို ခြင့္ရွိသူ၀န္ႀကီး႐ံုး (သတၱဳ) ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းထိန္က ေျပာၾကားသည္။

ျပပြဲေကာ္မတီရန္ပံုေငြအျဖစ္ စတင္ေကာက္ခံခ်ိန္ကတည္းက အမ်ားသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေကာက္္ခံ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္ေကာက္ခံျခင္း ျပဳ၊ မျပဳကိုလည္း အမ်ား သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္မည္ ဟုဆိုသည္။

ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲ ဗဟိုေကာ္မတီတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ယခင္သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန စသည့္၀န္ႀကီးဌာနတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ၿပီး ေကာက္ခံရရွိလာသည့္ ရန္ပံုေငြကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ထိန္းသိမ္းကိုင္တြယ္သံုးစြဲသည္ဟု ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းလွေအာင္က ေျပာၾကား သည္။

လတ္တေလာတြင္ ၂၀၀၉ မွ ၂၀၁၆ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္r်ားအသင္း မွေကာက္ခံရရွိသည့္ ရန္ပံုေငြ ယူ႐ို ၉၃ သန္းေက်ာ္အနက္ ယူ႐ိုေငြ ၇ သန္းေက်ာ္ ေပ်ာက္ဆံုး ေနမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စာရင္းရွင္းရန္ ေက်ာက္မ်က္အသင္း၀င္အခ်ိဳ႕က တိုင္ၾကားမႈရွိေနၿပီး လတ္တေလာ၌ အေခ်အတင္ အျငင္းပြား လ်က္ရွိသည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ေက်က္စိမ္းေက်ာက္မ်က္မ်ားအား ယူ႐ိုေငြျဖင့္ ေရာင္းခ်မည့္ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲကို ယခုလ (၂၄) ရက္မွ ဇူလိုင္ (၆)ရက္အထိ ေနျပည္ေတာ္ မဏိရတနာေက်ာက္စိမ္းခန္းမ၌ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

7Day Daily


Leave a Reply