ျမန္မာႏွင့္ ဘားမား Burma ၁၉၈၉ ခုႏွစ္က ကတၱားျခားခဲ့ပါၿပီ ျမန္မာစစ္စစ္မ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းေသာႏုိင္ငံမ်ားကေတာ့ ျမန္မာ ဟုသာ သုံးၾကပါသည္ (ေဆာင္းပါးေကာက္ႏႈတ္ခ်က္)

Myanmar

၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔အစိုးရ (တပ္မေတာ္အစုိးရ) က အထူးေၾကညာခ်က္ ထုတ္၍လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႔၏ ျပည္တြင္း ျပည္ပ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွတစ္ဆင့္ လည္း ေကာင္း၊ ျမန္မာကို ျမန္မာဟုသံုးႏႈန္းပါ။ ျမန္မာျပည္ေထာင္စု Unin Of Myanmar ကို Union Of Burma ဟုမသံုးၾကပါရန္ ျမန္မာသိ၊ ကမၻာသိေၾကညာခဲ့သည္။

အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံ (၁၉၃) ႏိုင္ငံပါဝင္သည့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သုိ႔ တရားဝင္စာပို႔ေမတၱာရပ္ခံသည္။ ကုလသမဂၢ ကလည္း အေလးတမူဂ႐ုတစိုက္ပင္ Burma ဟုမသံုးၾကဘဲ Myanmar ဟုသာသံုးရန္ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံႀကီးတြင္ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံအမည္ အဂၤလိပ္အကၡရာအစဥ္အတိုင္း ထိုင္ၾကရသည္။ ယခင္က Burmaဟုသံုး စဥ္ A ႏုိင္ငံေရွ႕ဆံုးမွေရးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကုန္၍ ဘီစာလံုးျဖင့္စေသာႏိုင္ငံမ်ား ေရွ႕တန္း သို႔မဟုတ္ ဒုတိယ တန္းေလာက္တြင္ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္မ်ားထိုင္ခဲ့ရသည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာသည္ M အကၡရာစဥ္အတိုင္း အလယ္ ပိုင္း ေနာက္နားခပ္က်က်ေနရာေရာက္သြားသည္။ ယဥ္ေက်းေသာ လူႀကီးလူေကာင္းႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာဟုေျပာင္းသံုးလာ သည္။

ယခင္ကဆိုင္းယမ္း SIAM ႏိုင္ငံဟုေခၚ ေသာယိုးဒယားကို ေနာက္ပိုင္း Thailand ထိုင္းလင္း၊ ထိုင္းဟု ေျပာင္းရာ ျမန္မာ အပါအဝင္ ကမၻာက ယဥ္ေက်းသူမ်ားပီပီ ထုိင္းဟုသံုးသည္။ ႐ူေမးနီးယား Rumania ကို Romania ႐ုိမန္းနီးယားဟု ေျပာင္းေတာ့လည္း ႐ိုမန္းနီးယားဟု သံုးၾကသည္။ ျမန္မာကို အေနာက္က အေမရိကန္မွ အိုဘားမား အပါအဝင္မ်ားက၊ စာနယ္ဇင္းမ်ားက၊ ဥေရာပႏိုင္ငံတခ်ဳိ႕က Burma ဟု သံုးႏႈန္းေသြးခြဲတုန္းျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ႏႈတ္က်ဳိးႏႈတ္က်င့္ပါ၍ေယာင္မွား၍ Burma ဟု သံုးႏႈန္းေနေသးေၾကာင္း ေျပာသံ ၾကားရသည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာသိျမန္မာဟု နာမည္ေျပာင္းထားသည္မွ ယခုဆိုလွ်င္ ၂၇ ႏွစ္ပင္ ရွိေနၿပီ။ ႏႈတ္က်ဳိး အက်င့္ပါ ေယာင္ယမ္း၍ ဘားမားမလုပ္သင့္ၾကပါ။ နယ္ခ်ဲ႕မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံၿပိဳကြဲမွ ၎တို႔ လက္ျပန္ေရာက္မည္ျဖစ္၍ ဘားမား ဘားမား လုပ္ေနၾကေပဦးမည္။ ဘားရက္အိုဘားမားထံ ျမန္မာထံုးစံ နာမည္ေျပာင္း လက္ဖက္တစ္ထုပ္ပို႔၍လည္း ထူးမည္ မထင္ေတာ့ပါ။ အုိဘားမားႏွင့္ လက္ေဝခံမ်ားက ဘားမားခ်င္ ဘားမားပါေစ၊ ျမန္မာစစ္စစ္မ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းေသာႏိုင္ငံ မ်ားက ျမန္မာဟုသံုးလွ်င္ ေက်နပ္ပါၿပီခင္ဗ်ား။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ (၁၈) ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္ေထာင္စုေန႔စဥ္သတင္းစာပါ တကၠသိုလ္ျမတ္သူ၏ “ျမန္မာႏွင့္ ဘားမား Burma ၁၉၈၉ ခုႏွစ္က ကတၱားျခားခဲ့ပါၿပီ ျမန္မာစစ္စစ္မ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းေသာႏုိင္ငံမ်ားကေတာ့ ျမန္မာဟုသာ သုံးၾကပါသည္” ေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပပါသည္။


Leave a Reply