ေလာင္းလံုးျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ေက်းရြာျပည္သူမ်ား ေသာက္သံုးေရလိုအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆည္းကူညီေဆာင္ရြက္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ေလာင္းလံုးၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ေသာက္သံုးေရအခက္အခဲႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ေလာင္းလံုၿမိဳ႔နယ္ ကညံဳကၽြန္းေက်းရြာသို႔ ေသာက္သံုးေရမ်ားသြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္၀င္း (၁)၊ တိုင္းပါတီေကာ္မတီ၀င္ ဦးေက်ာ္၀င္း (၂)၊ ဦးညီညီေအး၊ ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီ၀င္ (၅) ဦး၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးသိန္းသန္းႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီေကာ္မတီ၀င္ (၁၅) ဦးတို႔သည္ ေမလ (၁၂) ရက္ ေန႔လည္ (၃) နာရီမွ ညေန (၅) နာရီ ကညံဳကၽြန္းေက်းရြာသို႔ ေသာက္သံုးေရမ်ား သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply