အေျခခံစက္ခ်ဳပ္သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၂) ဖြင့္လွစ္

UHO1

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦး ဇနီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ နာယက ေဒၚနီနီဝင္းတို႔၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈ၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႔ ပူးေပါင္း ဖြင့္လွစ္ေသာ အေျခခံ စက္ခ်ဳပ္ သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၂) ကို ေမလ (၁၆) ရက္ေန႔ နံနက္ (၉) နာရီအခ်ိန္က ဟသၤာတၿမိဳ႔ ေညာင္ပင္ ရပ္ရွိ ေရႊေနျခည္ညိဳ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစန္းေဌးႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚႏြယ္ႏြယ္ဦးတို႔က အဖြင့္အမွာစကားမ်ား ေျပာကားခဲ့ၾကၿပီး အဆိုပါသင္တန္းသို႔ သင္တန္းသူ (၅၀) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဧရာဝတီျပည္ခိုင္ၿဖိဳး 

Leave a Reply