ဘားအံျပည္ခိုင္ၿဖိဳးရဲ႕ ေသာက္သံုးေရဒါန

ပူျပင္းေသာေႏြရာသီဒဏ္ေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဒသ ေက်းရြာအမ်ားစုတြင္ ေသာက္သံုးေရ အခက္အခဲမ်ား   ေတြ႔ႀကံဳေရသျဖင့္ ဘားအံၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ေမလ (၁၂) ရက္ေန႔က ဘားအံၿမိဳ႔နယ္အတြင္းရွိ ေမတၲာရပ္ကြက္၊ ဝိဇၨာရပ္ကြက္၊ ပန္းၿမိဳင္စံုရပ္ကြက္ႏွင့္ လႊမ္းျမေတာင္ရပ္ကြက္မ်ားသို႔ ေသာက္သံုးေရမ်ား သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Credit – – Zaw Aung Htet


Leave a Reply