ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီ အမ်ိဳးသမီးတာ၀န္ခံမ်ား ေတြ႔ဆုံပြဲျပဳလုပ္

Woman3

ဒဂုံျမိဳ႔သစ္ (ေတာင္ပုိင္း) ျမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီရုံးတြင္ ေမလ (၈) ရက္ ေန႔က အမ်ိဳးသမီးထုေတြ႔ဆုံပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေတြ႔ဆုံပြဲသုိ႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး ပါတီေကာ္မတီ ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္ႏွင့္ ေဒၚစန္းစန္း၀င္းတုိ႔တက္ေရာက္၍ ဒဂုံၿမိဳ႔သစ္(ေတာင္ပုိင္း) ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုကာ ၿမိဳ႔နယ္အတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီး မ်ား ဘ၀လုံျခဳံေရးႏွင့္ စား၀တ္ေနေရး/အလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Credit- Aung Kyaw Soe


Leave a Reply