ဗဟုိအလုပ္မႈေဆာင္၊ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္တုိ႔ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ရပ္/ေက်းစည္းမွဴးမ်ားအား ေတြ႔ဆုံ

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖဳိးေရးပါတီ ဗဟုိအလုပ္မႈေဆာင္၊ မြန္ျပည္နယ္ ပါတီဥကၠဌ ဦးေအာင္ၾကည္သိန္း၊ ဗဟုိ ေကာ္မတီ၀င္ ျပည္နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦး၀င္ေမာ္ဦးတုိ႔သည္ စက္တင္ဘာ(၁၁)ရက္ ေန႔လည္ (၁၁) နာရီ အခ်ိန္က ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီရုံး အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ျမဳိ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းစည္းမွဴးမ်ားအား ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။

ျပည္ခုိင္ျဖဳိးပါတီ ဗဟုိအလုပ္မွဳေဆာင္ႏွင့္ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္တုိ႔မွ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ရပ္/ေက်း စည္းမွဴးမ်ားအား ေတြ႔ဆုံ

မြန္ျပည္နယ္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖဳိးေရးပါတီရုံး အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ စက္တင္ဘာ (၁၀) ရက္ ေန႔လည္ (၁၁) နာရီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖဳိးေရးပါတီ ဗဟုိအလုပ္မႈေဆာင္ မြန္ျပည္နယ္ ပါတီဥကၠဌ ဦးေအာင္ၾကည္သိန္း၊ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ ျပည္နယ္ပါတီ အတြင္း ေရးမွဴး ဦး၀င္ေမာ္ဦးတုိ႔မွ ျမဳိ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ရပ္/ေက်းစည္းမွဴး မ်ားအား ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟုိအလုပ္မွဳေဆာင္ႏွင့္ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္တုိ႔ မုဒုံုၿမိဳ႔နယ္ ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ရပ္/ေက်း စည္းမွဴးမ်ားအား ေတြ႔ဆုံ

မြန္ျပည္နယ္ မုဒုံျမဳိ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖဳိးေရးပါတီရုံး အစည္း အေ၀းခန္းမ၌ စက္တင္ဘာ (၈) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ (၁၁) နာရီမွစတင္ကာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ မြန္ျပည္နယ္ ပါတီဥကၠဌ ဦးေအာင္ၾကည္သိန္း၊ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ ျပည္နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦး၀င္ေမာ္ဦးတုိ႔မွ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ရပ္/ေက်း စည္းမွဴးမ်ားအား ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕”Green 9″ပရဟိတလူငယ္အဖြဲဲ႕ ဖြဲ႔စည္း

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဦးေဆာင္၍ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ေပၚရွိ ရပ္ကြက္အသီးသီးမွ လူငယ္မ်ားစုစည္း၍ “Green 9” ပရဟိတ လူငယ္မ်ားအဖြဲ႔အား ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို ၅.၉.၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီးရံုး၌ က်င္းပခဲ့သည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ မြန္ျပည္နယ္ လူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံ ေဒါက္တာတိုးတိုးေအာင္၊ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးလြင္မိုး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား လူငယ္မ်ား စုစုေပါင္း (၇၉) ဦးတက္ေရာက္
ခဲ့ၾကသည္။

ေလေဘးသင့္ ပါတီဝင္မိသာစုအား သံျဖဴဇရပ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ေထာက္ပံ့

သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီမွ ၅.၉.၂၀၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၂း၃၀ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးစိုးႏိုင္သည္ ၂၈.၈. ၂၀၁၆ရက္ေန႔တြင္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈၾကာင့္ ေနအိမ္ေပၚ အုန္းပင္လဲက်ခဲ့သည့္ က်ိဳကၡမီၿမိဳ႕ ျမမာလာေက်းရြာမွ အိမ္႐ွင္ျဖစ္သူ ပါတီဝင္ေဒၚေအးသူဇာအား ေလေဘးေၾကာင့္ ေနအိမ္ပ်က္ဆီးမႈအတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြေပးအပ္ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိ႐ွိရပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖဳိးေရးပါတီ မြန္ျပည္နယ္

ျပည္နယ္ပါတီဥကၠဌႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးတုိ႔မွ သံျဖဳဇရပ္ျမဳိ႕နယ္ ျမဳိ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ရပ္/ေက်းစည္းမွဴးအား ေတြ႕ဆုံ ။

၂၀၁၆ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ(၅)ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၁၁:၀၀)နာရီခ်ိန္တြင္ မြန္ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠဌ ဦးေအာင္ၾကည္သိန္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းေမာ္ဦး၊ ေမာ္လျမဳိင္ခရုိင္ ပါတီဥကၠဌ ဦးစုိးထြန္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းျမင့္ေမာင္ေလးတုိ႔မွ သံျဖဳဇရပ္ျမဳိ႕နယ္ ပါတီဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ ျမဳိ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းစည္းမွဴးတုိ႔အား ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။

အဆုိပါေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးေအာင္ၾကည္သိန္းႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးတုိ႔မွ မိမိကုိယ္ကုိ စတင္မိတ္ဆက္ကာ မိမိပါတီေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား တက္ေရာက္လာသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေရးျမဳိ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ျဖဳိး ႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႕တုိ႔ ပူးေပါင္းကာ အဟာရလွဴဒါန္း

၂၀၁၆ခုႏွစ္ ၊စက္တင္ဘာလ(၁)ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္၊ ေရးျမဳိ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ ရန္ႀကီးေအာင္ တုိးခ်ဲ့ကြက္သစ္မွ ပရဟိတလူငယ္အဖြဲ႔တုိ႔ ပူးေပါင္းကာ ေရးျမဳိ႕ ျပည္သူ႔ေဆးရုံးတြင္ တက္ေရာက္ ေဆးဝါးကုသမႈ ခံယူေနၾကေသာ ရဟန္း၊ ရွင္လူေဝဒနာရွင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေရးျမဳိ႕မ ရဲစခန္းတြင္ အခ်ဳပ္က်ေနသူမ်ားအား နံနက္စာအဟာရအျဖစ္ ထမင္းႏွင့္ ၾကက္သားဟင္းတုိ႔ကုိ လွဴဒါန္းကုသုိလ္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဗဟုိနာယကအဖြဲ႔၀င္ ဦးေဌးဦးႏွင့္ ဇနီး လွဴဖြယ္ဝတၳဳမ်ားႏွင့္ ဆန္အိတ္မ်ား လွဴဒါန္း

14183809_320272841697452_4475996819136016338_n

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ (၂၉)ရက္ေန႔ ညေန (၄)နာရီခ်ိန္က မြန္ျပည္နယ္ က်ဳိက္ထုိျမဳိ႕ ဆိဖၸဴးေတာင္ ပရဟိတဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိ လာေသာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖဳိးေရးပါတီ ဦးေဆာင္ ေကာ္မတီ ဗဟုိနာယကအဖြဲ႔၀င္ ဦးေဌးဦးႏွင့္ ဇနီးတုိ႔မွ ဆရာေတာ္ဘုရားထံ သကၤန္း၊ ဝတၳဳေငြႏွင့္ ဆန္ (၁၀၀) အိတ္တုိ႔အား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းၿပီး ဦးေဌးဦးႏွင့္ ဇနီးတုိ႔ တည္ထားကုိးကြယ္ေသာ က်ီးမႏုိးေစတီေတာ္ျမတ္အား ဦးခုိက္ ဖူးေမ်ာ္ၾကည္ညဳိခဲဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

14051562_1766763483611460_6827968703401525681_n 13938428_1766763560278119_7658562453647523681_n

မြန္ျပည္နယ္ က်ဳိက္ထုိၿမိဳ႔နယ္တြင္ ၂၀၁၆ ဩဂုတ္လ (၁၇)ရက္ေန႔ ည (၁) နာရီခန္႔က ေလဆင္ႏွာေမာင္း တုိက္ခတ္၍ ခ၀ဲေက်းရြာရွိ အိမ္ေျခ(၁၃)လုံးႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္း သြပ္အမုိးမ်ားလန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္ က်ဳိက္ထုိျမဳိ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဩဂုတ္(၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ခရြဲေက်းရြာ ဘုန္ေတာ္ႀကီးေက်ာင္းထုိင္ ဆရာေတာ္အား လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးသြားေသာ အိမ္(၁၃)လုံး၏ မိသားစုဝင္မ်ားအား ဆန္မ်ား၊ စားသုံးဆီမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုံးဗလာစာအုပ္မ်ားႏွင့္ ေဘာပင္မ်ား သြားေရာက္ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

မြန္ျပည္နယ္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝး တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး တက္ေရာက္ အားေပး

မြန္ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ မ်က္ႏွာစုံညီ အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ(၄)ရက္ေန႔ ၊ နံနက္(၉)နာရီခ်ိန္ ျပည္နယ္ပါတီရုံးခန္းမ၌ က်င္းပရာ ဗဟုိပါတီတြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏုိင္ဝင္း၊ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးအုန္းျမင့္၊ ျပည္နယ္ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ျပည္နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (ေဟာင္း/သစ္) မ်ား၊ ခရုိင္အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ခရုိင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ျမဳိ႕နယ္(၁၀)ျမဳိ႕နယ္မွ ပါတီ ဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳဆုရရွိသူမ်ား အင္အား စုစုေပါင္း (၈၉)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။