ခ်င္းျပည္နယ္ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးသို႔ ဒုတိယဥကၠ႒ သူရဦးေအးျမင့္တက္ေရာက္

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ (အထက္ျမန္မာျပည္ ျပန္လည္ေရြး ခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းေရးတာဝန္ခံ) သူရ ဦးေအးျမင့္သည္ ယမန္ေန႔နံနက္ ၈ နာရီက ခ်င္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟားခါးျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုး အစည္းအေဝး ခန္းမႀကီး၌က်င္းပသည့္ ခ်င္းျပည္ နယ္ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝး သို႔တက္ေရာက္ကာ အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားၿပီး ျပည္နယ္ပါတီ ၏ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေရးလုပ္ငန္း မ်ားကိုႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္သည္။
အထက္ပါ ခ်င္းျပည္နယ္ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးသို႔ ျပည္ နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးဟုန္းငိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပါတီနာယကအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ပါတီေရြး ခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဟားခါးခ႐ိုင္၊ ဖလမ္း ခ႐ိုင္ႏွင့္ မင္းတပ္ခ႐ိုင္တို႔မွ ပါတီ ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား၊ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ေပါင္း ကိုးၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ ပါတီဥကၠ႒ မ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား စုစု ေပါင္းအင္အား ၅ဝ ေက်ာ္ တက္ ေရာက္ၾကသည္။

ဖလမ္းၿမိဳ႔နယ္/ခရိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းႏွင့္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ဖြ႔ဲစည္းေရး အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပၿပီးစီး

ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဖလမ္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ ဖြဲ႔စည္းေရး မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းကို ဇူလိုင္လ (၁၈) ရက္ နံနက္ (၁၀) နာရီအခ်ိန္က ၿမိဳ႔နယ္ပါတီရံုး အစည္းအေ၀းခန္းမႀကီးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

(more…)