နည္းပညာခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ Meta (ေခၚ) Facebook ကုမၸဏီ၏ရွယ္ယာမ်ား မိနစ္ပိုင္းအတြင္း ထိုးက်

နည္းပညာခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ Meta (ေခၚ) Facebook ကုမၸဏီ၏ရွယ္ယာမ်ား မိနစ္ပိုင္းအတြင္း ထိုးက်ခဲ့ သည္။

ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ မတ္လ ၅ ရက္ ညပိုင္းတြင္ နည္းပညာခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ တစ္နာရီခန႔္ၾကာ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ Meta (ေခၚ) Facebook ကုမၸဏီ၏ရွယ္ယာမ်ား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ က်ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အလြန႔္အလြန္ပါးလႊာေသာ ဆိုလာျပား တ႐ုတ္တီထြင္

သာမန္ စကၠဴတစ္ရြက္ထက္ပင္ပါးလႊာၿပီး၊ ၀ ဒသမ ၀၅၇ မီလီမီတာ မွ ၀ ဒသမ ၁၅၇ မီလီမီတာ အထိသာ အထူရွိမည့္ ဆိုလာျပားအသစ္တစ္မ်ိဳးကို တ႐ုတ္သိပၸံပညာရွင္မ်ားက စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါ ဆိုလာျပားသည္ ဆီလီကြန္အလႊာပါးႏွစ္ခုကို ေပါင္းစပ္ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အေလးခ်ိန္-စြမ္းအင္ အခ်ိဳး ၂၆ ဒသမ ၈၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိသျဖင့္၊ ပစၥည္း၏ အေလးခ်ိန္အလိုက္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္နိုင္မႈတြင္ စံခ်ိန္တင္သြားသည္။
ယခု အသစ္တီထြင္လိုက္ေသာ ဆိုလာျပားအသစ္ကို အသုံးခ်ျခင္းအားျဖင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ က႑သစ္တစ္ရပ္ကို က်ယ္ျပန႔္စြာဖြင့္လွစ္နိုင္ေတာ့မည္ဟု နိုင္ငံတကာ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ဆိုၾကသည္။
မၾကာေသးမီကလည္း ေပက်င္းၿမိဳ႕အေျခစိုက္ Betavolt ကုမၸဏီသည္ အားတစ္ႀကိမ္သြင္းၿပီးလၽွင္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ၾကာသည္အထိ အားျပန္သြင္းစရာမလိုပဲ ဆက္တိုက္အသုံးျပဳနိုင္ေသာ န်ဴကလီးယားဘက္ထရီအသစ္တစ္မ်ိဳးကို စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသးသည္။

ဖုန္း(သို႔)ကြန္ပ်ဴတာကို စိတ္ကူးျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္သည့္ ပစၥည္းတစ္ခုကို လူသားဦးေႏွာက္တြင္းသို႔ အီလြန္မတ္စ္၏ ကုမၸဏီက ေအာင္ျမင္စြာထည့္သြင္း