အလုပ္စားပြဲမွာ အလွပန္းအိုးထားျခင္းက အလုပ္ဖိစီးမႈဒဏ္ကို ေလ်ာ့ခ်ေပးနိုင္

အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့သူေတြက အလုပ္ခြင္မွာလည္း စိတ္ဖိစီးမႈဒဏ္ကိုခံစားရနိုင္ပါတယ္။ အလုပ္ေတြပိလာတာ၊ အလုပ္ပတ္ဝန္းက်င္မွာ လိုက္ေလ်ာညီေထြေအာင္ေနရတာေတြေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးမႈဒဏ္ကို ခံစားလာၾကရပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္လာရင္ေတာ့ တစ္ခုခုလုပ္ဖို႔လိုလာပါၿပီ။ ဝန္ထမ္းေတြက မိမိတို႔ရဲ့အလုပ္စားပြဲေပၚမွာ အလွပန္းအိုးထားမယ္ဆိုရင္ အလုပ္ခြင္မွာ ၾကဳံေတြ႕ရတဲ့စိတ္ဖိစီးမႈကို ေလ်ာ့ခ်ေပးနိုင္တယ္လို႔ ေလ့လာခ်က္က ဆိုပါတယ္။
သင့္ အလုပ္စားပြဲမွာ ပန္းအိုးထားတာက အလုပ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့စိတ္ဖိစီးမႈကို ျဖတ္ေတာက္ေပးတဲ့ေနရာမွာ ကူညီေပးနိုင္တယ္လို႔ မၾကာေသးခင္က စမ္းသပ္ခဲ့တဲ့ University of Hyogoရဲ့ ေလ့လာခ်က္မွာ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ ေလ့လာစမ္းသပ္ခဲ့တဲ့ သုေတသီေတြက ဝန္ထမ္းေတြၾကားမွာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရးကို ျမႇင့္တင္ေပးဖို႔အတြက္ အခန္းတြင္းမွာ ပန္းအိုးေတြကို လက္ေတြ႕အသုံးခ်ခဲ့ပါတယ္။သုေတသီေတြက ဝန္ထမ္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အပင္က ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ စိမ္းလန္းစိုေျပမႈရဲ့အေရးပါမႈကို လ်စ္လ်ဴရႈထားသလို ခံစားခဲ့ရပါတယ္။ သူတို႔က ဂ်ပန္နိုင္ငံက ဝန္ထမ္း (၆၃) ဦးကို ေလ့လာစမ္းသပ္ခဲ့ၿပီး စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈေတြကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။ သူတို႔က အပင္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တက္ႂကြမႈရွိတာေကာမရွိတာေကာ ျပသခဲ့ပါတယ္။
ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက အလုပ္ခ်ိန္အတြင္းမွာ ပင္ပန္းႏြမ္းလ်သလိုခံစားခဲ့တဲ့အခါမွာ ႐ုံးခန္းထဲက ပန္းအိုးကို စိုက္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ စိတ္ဖိစီးမႈ ေလ်ာ့ခ်ေပးနိုင္တာကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္က ဒါက ပထမဆုံးမဟုတ္ပါဘူး။ အရင္ကလည္း အပင္နဲ႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရးၾကားက ဆက္စပ္မႈကို စမ္းသပ္ခဲ့တဲ့ ေလ့လာခ်က္မ်ားစြာရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ #yoyarlay