မက္ဆီ ကို ေခၚယူၿပီးေနာက္ Instagram မွာ Follower ဦးေရ ဆက္တိုက္ျမင့္တက္ေနတဲ့ အင္တာမိုင္ယာမီ


အင္တာမိုင္ယာမီအသင္းဟာ မက္ဆီအား ေခၚယူၿပီးေနာက္ အသင္း၏ Instagram တြင္ ၂၄ နာရီအတြင္း Follower ၄.၅ သန္းေက်ာ္ ျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။

အင္တာမိုင္ယာမီအသင္းသည္ MLS၊ NHL၊ NFL၊ MLB ကလပ္မ်ားထဲတြင္ Follower အမ်ားဆုံး ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

Photo : B/R