ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးမ်ိဳးေဇာ္သိန္း မိုခါမုန္တိုင္းဒဏ္သင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး လုပ္အားေပးအဖြဲ႕မ်ားအား ေတြ႕ဆုံအားေပး

 

စစ္ေတြ ေမ ၂၈
ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးမ်ိဳးေဇာ္သိန္းသည္ အလြန္အားေကာင္းသည့္ မိုခါမုန္တိုင္းဒဏ္သင့္သည့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ယေန႔ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔ ေရာက္ရွိၿပီး လုပ္အားေပးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားအားေတြ႕ဆုံအားေပးခဲ့သည္။
ပထမဦးစြာ စစ္ေတြေလဆိပ္တြင္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ကူညီသယ္ေဆာင္ေပးေနသည့္ ပါတီဝင္မ်ားကို ေတြ႕ဆုံအားေပးခဲ့ၿပီး ျပည္ေတာ္သာရပ္ကြက္ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ လဲက်ေနသည့္ သစ္ပင္မ်ားျဖတ္ေတာက္ ရွင္းလင္းျခင္း အမွိုက္မ်ား ရွင္းလင္းျခင္းတို႔ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ ပါတီဝင္မ်ားကို ထပ္မံေတြ႕ဆုံ အားေပးခဲ့ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးမ်ိဳးေဇာ္သိန္းက ယခုကဲ့သို႔ လာေရာက္၍ ျပည္သူလူထုကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေနသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးအတြက္ တက္နိုင္သည့္ဘက္မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး လုပ္အားေပးအဖြဲ႕ေတြ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးတဲ့ ေနရာေတြကို လိုက္လံၾကည့္ရႈ႔ခဲ့ပါသည္။
အဲဒီေနာက္ မုန္တိုင္းဒဏ္သင့္ျပည္သူမ်ားကို ကူညီေနသည့္ ေဒသခံပါတီဝင္မ်ား အနယ္နယ္အရပ္မွ လာေရာက္ ကူညီေနသည့္ ပါတီဝင္မ်ားအတြက္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္ခဲ့ၿပီး လုပ္အားေပးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပါတီဝင္မ်ားအတြက္ စားေသာက္စရိတ္မ်ားကို ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာစန္းေရႊထံသို႔ ေပးအပ္ လႉဒါန္းခဲ့ပါသည္။