ျခင္းလုံးႏွင့္ဘိလိယက္အားကစားနည္းတို႔မွ ေရႊတံဆိပ္ ၃ ခုအပါအဝင္ ဆုတံဆိပ္ ၉ ခုထပ္မံဆြတ္ခူးေပး

ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံမွ အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံက်င္းပလ်က္ရွိသည့္ (၃၂)ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ(ဆီးဂိမ္း)တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္လ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႕သည္ ေမ ၉ ရက္က ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့သည့္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားအနက္ ျခင္းလုံးႏွင့္ဘိလိယက္အားကစားနည္းတို႔မွ ေရႊတံဆိပ္ ၃ ခုအပါအဝင္ ဆုတံဆိပ္ ၉ ခုထပ္မံဆြတ္ခူးေပးခဲ့သည္။
ေရႊတံဆိပ္ဆုမ်ားအား ျခင္းလုံးအားကစားနည္း၏ Non Repetition Secondary Event 4 (အမ်ိဳးသား)၊ Non Repetition Secondary Event 4 (အမ်ိဳးသမီး)၊ ဘိလိယက္အားကစားနည္း၏ English Billiards Singles တို႔မွ ဆြတ္ခူးေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ဗိုဗီနမ္အားကစားနည္းမွ ေငြတံဆိပ္ ၁ ခု၊ေၾကးတံဆိပ္ ၄ ခု၊ဘိလိယက္အားကစားနည္းမွ ေၾကးတံဆိပ္ ၁ ခု တို႔ကိုလည္း ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္အား ကစားသမားမ်ားက ဆြတ္ခူးေပးနိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္အားကစားအဖြဲ႕သည္ ေမ ၉ ရက္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားၿပီးဆုံးခ်ိန္အထိ ေရႊတံဆိပ္ ၁၁ ခု၊ ေငြတံဆိပ္ ၈ ခု၊ ေၾကးတံဆိပ္ ၂၈ ခု(စုစုေပါင္း ၄၇ ခု)ဆြတ္ခူးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ေမ ၁၀ ရက္(ယေန႔)တြင္လည္း ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္အားကစားသမားမ်ားသည္ ဝူရႉး၊ပီတန္း၊ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း၊ ၾကက္ေတာင္၊တင္းနစ္၊ဘိလိယက္၊လက္ေဝွ႕၊ခြန္ခမာ၊ေဘာ္လီေဘာ၊ေဘာလုံး၊ေျပးခုန္ပစ္၊ခရစ္ကက္ အားကစားနည္းမ်ားအားဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္သည္။